Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kosten

In deze casestudy over handelsrecht – aansprakelijkheidsrecht, werd de lidstaten gevraagd om de klant advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken: Zaak A – Nationale situatie: een fabrikant van verwarmingstoestellen levert een verwarmingstoestel aan een installateur. De installateur verkoopt het verwarmingstoestel door aan een klant en installeert dat in diens huis. Kort daarna ontstaat er brand in het huis. Elke betrokkene (fabrikant, installateur en eindklant) is verzekerd. De oorzaak van de brand wordt betwist. Niemand wil de klant schadeloosstellen. De klant stelt een rechtsvordering in tot volledige schadeloosstelling door de fabrikant, de installateur en de verzekeringsmaatschappijen. Zaak B – Grensoverschrijdende situatie: een fabrikant van verwarmingstoestellen in lidstaat B levert een verwarmingstoestel aan een installateur in lidstaat C. De installateur verkoopt het verwarmingstoestel door aan een klant in lidstaat A en installeert dat in diens huis. Kort daarna ontstaat er brand in het huis. Elke betrokkene (fabrikant, installateur en eindklant) is verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij in de eigen lidstaat. De oorzaak van de brand wordt betwist. Niemand wil de klant schadeloosstellen. De klant stelt in lidstaat A een rechtsvordering in tot volledige schadeloosstelling door de fabrikant, de installateur en de verzekeringsmaatschappij in lidstaat A.

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Kosten in Tsjechië

Kosten voor de rechtsgang, beroep en alternatieve geschillenbeslechting


Casestudy

Rechtbank

Rechtsmiddelen

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR)

Aanvankelijke gerechtskosten

Vergoeding diensten

Andere vergoedingen

Aanvankelijke gerechtskosten

Vergoeding diensten

Andere vergoedingen

Staat deze optie open voor dit soort gevallen?

Kosten

Casus A

4% van het bedrag (verzekering gewenst)

n.v.t.

Nee

4% van het bedrag

n.v.t.

Nee

Ja (niet verplicht)

Contractueel (meestal CZK 1000 per uur, 3 uur)

Casus B

4% van het bedrag (verzekering gewenst)

n.v.t.

Nee

4% van het bedrag

n.v.t.

Nee

Ja (niet verplicht)

Contractueel



Kosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegenwoordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is vertegenwoordiging verplicht?

Kosten vóór de uitspraak

Kosten na de uitspraak

Is inschakeling verplicht?

Kosten

Casus A

Nee

Contractueel

Nee

-

-

Nee

Contractueel (min. CZK 350 per uur)

Casus B

Nee

Contractueel

Nee

-

-

Nee

Contractueel (min. CZK 350 per uur)



Vergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen


Casestudy

Vergoeding van getuigen

Pand of borgsom

Andere vergoedingen

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

Kosten

Beschrijving

Kosten

Casus A

Ja. Het feitelijke bedrag van de onkosten wordt vergoed.

Verschilt per situatie.

Indien om een tijdelijke maatregel wordt verzocht.

50 000 CZK

-

-

Casus B

Ja. Het feitelijke bedrag van de onkosten wordt vergoed.

Verschilt per situatie.

Indien om een tijdelijke maatregel wordt verzocht.

50 000 CZK

-

-



Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingen



Casestudy

Rechtsbijstand

Vergoeding

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Wanneer worden alle kosten vergoed?

Voorwaarden?

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

In geval van een gedeeltelijke terugbetaling: welk percentage wordt over het algemeen terugbetaald?

Welke kosten worden nooit terugbetaald?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechts-bijstands-instantie?

Casus A

Centra voor consumentenbescherming, andere ngo’s

-

Ja

Afhankelijk van de omstandigheden van de zaak

Alle kosten kunnen worden terugbetaald.

Nee

Casus B

Zie richtlijn over rechtsbijstand in grensoverschrijdende conflicten; ook Europees consumentencentrum

-

-

Ja

Afhankelijk van de omstandigheden van de zaak

Alle kosten kunnen worden terugbetaald.

Nee



Kosten voor het vertalen en tolken


Casestudy

Vertalen

Tolken

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Casus A

Originele documenten in een vreemde taal, noodzakelijk in gerechtelijke procedure.

Minimaal CZK 350 per pagina

-

-

Casus B

Originele documenten in een vreemde taal, noodzakelijk in gerechtelijke procedure.

Minimaal CZK 350 per pagina

Als een partij of getuige buitenlander is of het Tsjechisch niet beheerst.

CZK 350 per uur


Laatste update: 02/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website