Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Spejjeż

F’dan l-istudju dwar il-liġi tal-familja – manteniment, l-Istati Membri ntalbu biex jinfurmaw lill-parti li tiftaħ il-kawża dwar l-ispejjeż tal-kawża sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: Żewġ persuni ilhom jgħixu flimkien għal għadd ta’ snin, mingħajr ma żżewwġu.  Għandhom wild ta’ tliet snin meta jisseparaw. Deċiżjoni tal-qorti tagħti l-kustodja tal-wild lill-omm. L-unika kwistjoni pendenti hija dwar l-ammont ta’ manteniment li għandha tieħu l-omm mingħand il-missier għas-sostenn u l-edukazzjoni tal-wild. L-omm tiftaħ kawża dwar dan. Każ B – Sitwazzjoni transnazzjonali fejn inti avukat fi Stat Membru A: Żewġ persuni kienu qed jgħixu flimkien fi Stat Membru (Stat Membru B). Għandhom wild ta’ tliet snin. Jisseparaw. Deċiżjoni tal-qorti fi Stat Membru B tagħti l-kustodja tal-wild lill-omm. Bi qbil mal-missier, l-omm u l-wild imorru jgħixu fi Stat Membru ieħor (Stat Membru A), fejn jistabbilixxu r-reżidenza tagħhom. Għad hemm kwistjoni pendenti.  Din hija dwar l-ammont ta’ manteniment li għandha tieħu l-omm mingħand il-missier għas-sostenn u l-edukazzjoni tal-wild. L-omm tiftaħ kawża dwar dan fi Stat Membru A.


Spejjeż fi Franza

Spejjeż għall‑proċeduri legali, appelli u l‑proċess alternattiv għal riżoluzzjoni ta’ disputa


Studju ta’ każ

Proċeduri legali

Appell

Proċess alternattiv għal riżoluzzjoni ta’ disputa

Ħlasijiet inizjali tal‑qorti

Ħlasijiet tat‑traskrizzjoni

Ħlasijiet oħrajn

Ħlasijiet inizjali tal‑qorti

Ħlasijiet tat‑traskrizzjoni

Ħlasijiet oħrajn

Din l‑għażla hija disponibbli f’dan it‑tip ta’ każ?

Spejjeż

Każ A

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Medjazzjoni ġudizzjali hija possibbli.

Medjazzjoni ekstraġudizzjali hija wkoll possibbli.

Spejjeż ta’ medjazjoni huma ffissati mill‑imħallef u mħallsa mill‑partijiet, iżda l‑ispiża tal‑medjazzjoni tista’ tkun koperta mill‑għajnuna legali.

It‑tfassil ta’ ftehim fuq ħlas bejn il‑medjatur u l‑partijiet hija prattika tajba.

Każ B

L-istess

L-istess

L-istess

L-istess

L-istess

L-istess

L-istess 

L-istessSpejjeż għal avukat, marixxall u espert


Studju ta’ każ

Avukat

Bailiff

Espert

Ir‑rappreżentazzjoni hija obbligatorja?

Spejjeż medji

Ir‑rappreżentazzjoni hija obbligatorja?

Spejjeż ta’ qabel is‑sentenza

Spejjeż ta’ wara s‑sentenza

L‑intervent huwa obbligatorju?

Spejjeż

Każ A

No

Le          

Le

Le

Le

Le

Iffissati mill‑imħallef.

Każ B

L-istess

L-istess

L-istess

L-istess

L-istess

L-istess

L-istess


Spejjeż għall‑kumpens lix‑xhieda, pleġġ jew garanzija oħra u ħlas relevanti ieħor


Studju ta’ każ

Kumpens lix‑xhieda

Pleġġ jew garanzija oħra

Ħlas ieħor

Ix‑xhieda huma kkumpensati?

Spiża

Din teżisti u meta u kif tintuża?

Spiża

Deskrizzjoni

Spiża

Każ A

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Każ B

L-istess

L-istess

L-istess

L-istess

L-istess

L-istessSpejjeż għall‑għajnuna legali u rimborż ieħorStudju ta’ każ

Għajnuna legali

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija neċessarja?

L‑għajnuna meta hija totali?

Kundizzjonijiet?

Każ A

L‑għajnuna legali tista’ tintalab mill‑omm qabel jew matul il‑proċeduri tal‑qorti. Tingħata jekk id‑dħul iiddikjarat ma jaqbiżx il‑limiti mressqa mil‑liġi.

L‑Istat iħallas l‑ispejjeż kollha tal‑proċeduri jekk l‑omm tingħata għajnuna sħiħa.

L‑għajnuna totali tingħata jekk id‑dħul fix‑xahar iddikjarat mill‑omm ma jaqbiżx 911 EWRO.

Għajnuna parzjali tingħata lil dawk bi dħul bejn dan l‑ammont u 1,367 EWRO.

L‑ogħla limiti għad‑dħul jiżdiedu b’164 EWRO għall‑ewwel 2 dipendenti tal‑omm u b’104 EWRO għat‑tielet dipendent u kwalunkwe sussegwenti.

Każ B

L-istess

L-istess

L-istess
Studju ta’ każ

Rimborż

Il‑parti rebbieħa tista’ tikseb rimborż tal‑ispejjeż tal‑litigazzjoni?

Hemm istanti meta l‑għajnuna legali għandha tkun rimborżata lill‑organizzazzjoni tal‑għajnuna legali?

Każ A

Iva, jekk jiddeċiedi hekk l‑imħallef.

Meta d‑deċiżjoni tal‑imħallef tal‑qorti tal‑familja tagħti l‑ispejjeż lil missier li ma jibbenefikax minn għajnuna legali, il‑missier irid jirrimborża lill‑uffiċċju tat‑Teżor bl‑ispejjeż li tħallsu mill‑Istat fid‑difiża ta’ omm li tibbenefika mill‑għajnuna legali.

Każ B

L-istess

L-istessSpejjeż għat‑traduzzjoni u l‑interpretazzjoni


Studju ta’ każ

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija neċessarja?

Spiża approssimattiva?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija neċessarja?

Spiża approssimattiva?

Każ A

Dokumenti sottomessi lill‑imħallef għandhom ikunu tradotti.

M’hemm l‑ebda statistika disponibbli.

Meta l‑imħallef ma jifhimx il‑lingwa li jikkomunikaw biha l‑partijiet.

Il‑ħlasijiet huma ffissati mill‑imħallef.

Każ B

L-istess

L-istess

L-istess

L-istess


L-aħħar aġġornament: 08/11/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna