Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Izmaksas

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (laulības šķiršana) dalībvalstis tika lūgtas informēt laulības šķiršanas pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Pāris stājas laulībā. Pēc kāda laika viņi sāk dzīvot atsevišķi un vienojas par laulības šķiršanu. Lieta B. Starpvalstu situācija. Divi vienas un tās pašas dalībvalsts (dalībvalsts A) valsts piederīgie stājas laulībā. Laulība ir noslēgta dalībvalstī A. Pēc kāzām pāris dodas dzīvot un strādāt uz citu dalībvalsti (dalībvalsts B), kura kļūst par viņu pastāvīgo dzīvesvietu. Īsi pēc tam pāris izšķiras un sieva atgriežas dalībvalstī A, bet vīrs paliek dalībvalstī B. Pāris vienojas par laulības šķiršanu. Pēc atgriešanās dalībvalstī A sieva nekavējoties iesniedz laulības šķiršanas pieteikumu dalībvalsts B tiesā.


Izmaksas Vācijā

Tiesas un apelācijas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

A gadījums

Atkarīga no ienākumiem un īpašumiem

Atkarīga no ienākumiem un īpašumiem

B gadījums

Atkarīga no ienākumiem un īpašumiem

Atkarīga no ienākumiem un īpašumiemAdvokātu izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Vidējās izmaksas

A gadījums

Atkarīgas no ienākumiem un īpašumiem

B gadījums

Atkarīgas no ienākumiem un īpašumiemIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem un ar prasības nodrošināšanu


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Prasības nodrošināšana

Vai lieciniekiem maksā kompensāciju?

Vai tā pastāv un kad un kā to piemēro?

A gadījums

Jā, bet parasti lieciniekus nevajag

B gadījums

Jā, bet parasti lieciniekus nevajagJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana


Gadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Atlīdzināšana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir piemērojama?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Ja neatlīdzina pilnīgi, cik procentu parasti atlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Atkarībā no ienākumiem un īpašumiem

Pusi

Ja uzlabojas personas ienākumi un finansiālais stāvoklis, kā arī sadalītu maksājumu gadījumos

B gadījumsRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

A gadījums

B gadījums

Pēc tiesas ieskatiem

Parasti EUR 1,85 par 55 taustiņsitieniem, pieskaitot izdevumus un PVN

Pēc tiesas ieskatiem

EUR 55 stundā, pieskaitot izdevumus un PVN

Dokumentu nodošana ārzemēs


Lapa atjaunināta: 04/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu