Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Izmaksas

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (laulības šķiršana) dalībvalstis tika lūgtas informēt laulības šķiršanas pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Pāris stājas laulībā. Pēc kāda laika viņi sāk dzīvot atsevišķi un vienojas par laulības šķiršanu. Lieta B. Starpvalstu situācija. Divi vienas un tās pašas dalībvalsts (dalībvalsts A) valsts piederīgie stājas laulībā. Laulība ir noslēgta dalībvalstī A. Pēc kāzām pāris dodas dzīvot un strādāt uz citu dalībvalsti (dalībvalsts B), kura kļūst par viņu pastāvīgo dzīvesvietu. Īsi pēc tam pāris izšķiras un sieva atgriežas dalībvalstī A, bet vīrs paliek dalībvalstī B. Pāris vienojas par laulības šķiršanu. Pēc atgriešanās dalībvalstī A sieva nekavējoties iesniedz laulības šķiršanas pieteikumu dalībvalsts B tiesā.

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Izmaksas Čehijas Republikā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par tiesas sēdes stenogrammas saņemšanu

Citas nodevas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par tiesas sēdes stenogrammas saņemšanu

Citas nodevas

Vai šo iespēju var izmantot šajā gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

CZK 1000 ,00

Nepiemēro (N/A)

N/A

CZK 1000,00

N/A

N/A

Jā (nav obligāti)

Līgumcena (parasti CZK 1000,00 stundā, trīs stundas)

B gadījums

CZK 1000,00

N/A

N/A

CZK 1000,00

N/A

N/A

Jā (nav obligāti)

LīgumcenaAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai tas ir obligāti nepieciešams?

Izmaksas

A gadījums

Līgumcena, bet saskaņā ar juristu honorāru CZK 1500,00 par katru posmu (parasti 5)

Nē (pa pastu)

CZK 350,00 stundā

B gadījums

Līgumcena

Nē (atkarīga no otras iesaistītās valsts)

CZK 350,00 stundāIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu

izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Galvojums vai prasības nodrošinājums

Citas nodevas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Jā. Tiek atmaksāti izdevumi pilnā apmērā.

Atšķiras katrā situācijā

B gadījums

Jā. Tiek atmaksāti izdevumi pilnā apmērā.

Atšķiras katrā situācijā


Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu

izpēte

Juridiskā palīdzība

Atlīdzināšana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kad palīdzība ir pieejama pilnā apmērā?

Nosacījumi?

Vai uzvarētāja var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu?

Ja neatlīdzina pilnībā, cik procentus parasti atlīdzina?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Tikai NVO

Visas izmaksas laulības šķiršanas lietās

B gadījums

Skatīt direktīvu par juridisko palīdzību pārrobežu strīdos

Visas izmaksas laulības šķiršanas lietāsRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu

izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas tieši uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Oriģināliem dokumentiem svešvalodā, kuri nepieciešami tiesas procedūrās

No CZK 350,00 par lappusi (cena atkarīga no valodas)

B gadījums

Oriģināliem dokumentiem svešvalodā, kuri nepieciešami tiesas procedūrās

No CZK 350,00 par lappusi (cena atkarīga no valodas)

Ja puse vai liecinieks ir ārvalstnieks vai nesaprot čehu valodu

CZK 350,00 stundā


Lapa atjaunināta: 02/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu