Išlaidos

Atliekant šį šeimos teisės, būtent santuokos nutraukimo, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pareiškimą dėl santuokos nutraukimo pateikusiai šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes: A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Pora susituokia. Vėliau jie pradeda gyventi skyrium ir susitaria nutraukti santuoką. B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Du tos pačios valstybės narės (A valstybė narė) piliečiai susituokia. Santuokos sudarymas švenčiamas A valstybėje narėje. Po vestuvių pora išvyksta gyventi ir dirbti į kitą valstybę narę (B valstybė narė), kurioje jie įsikuria nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Netrukus po to pora pradeda gyventi skyriumi – žmona grįžta į A valstybę narę, o vyras lieka B valstybėje narėje. Pora susitaria nutraukti santuoką. Grįžusi į A valstybę narę žmona iš karto pateikia prašymą dėl santuokos nutraukimo B valstybės narės teismui.

1 PASTABA. Su visais atvejų tyrimais susiję atsakymai buvo pateikti, darant prielaidą, kad ieškinys pateikiamas Rumunijos teismuose. 2. Paaiškinimas: apskaičiuojant išlaidas atsižvelgta į tokį hipotetinį valiutų santykį 1 EUR = 4 RON (Rumunijos valiuta Rumunijos lėja).

Išlaidos Rumunijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

A atvejis

39,3 RON (maždaug 10 EUR). Mokestį sudaro 39 RON (teismo mokestis) ir 0,3 RON (žyminis mokestis).

Išimtis – 8,3 RON (maždaug 2 EUR). Mokestį sudaro 8 RON (teismo mokestis) ir 0,3 RON (žyminis mokestis), jei šalis neturi pajamų arba jos pajamos mažesnės už bendrąją minimalią nacionalinę algą.

Norint gauti paprastas profesionalių teismo darbuotojų (sekretorių) parengtų įvairių procesinių dokumentų kopijas turi būti mokami kopijavimo mokesčiai (0,05–1,25 EUR už kopiją).

Legalizavimas – patvirtinimas, siekiant gauti patvirtintą teismo sprendimą 2,15 RON (maždaug 0,5 EUR), mokestį sudaro 2 RON (teismo mokestis) ir 0,15 RON (žyminis mokestis).

Papildomas legalizavimas – 1,15 RON (maždaug 0,25 EUR), mokestį sudaro 1 RON (teismo mokestis) ir 0,15 RON (žyminis mokestis) – tik jei reikalinga šaliai.

Šiuo atveju teismo sprendimo negalima apskųsti, nes dėl santuokos nutraukimo susitaria abi šalys.

B atvejis

39,3 RON (maždaug 10 EUR). Juos sudaro 39 RON (teismo mokestis) ir 0,3 RON (žyminis mokestis).

Išimtis – 8,3 RON (maždaug 2 EUR). Juos sudaro 8 RON (teismo mokesčiai) ir 0,3 RON (žyminis mokestis), jei šalis neturi pajamų arba jos pajamos mažesnės už bendrąją minimalią nacionalinę algą.

Norint gauti paprastas profesionalių teismo darbuotojų (tarnautojų) parengtų įvairių procesinių dokumentų kopijas turi būti mokami kopijavimo mokesčiai (0,05–1,25 EUR už kopiją).

Legalizavimas – siekiant gauti patvirtintą teismo sprendimą – 2,15 RON (maždaug 0,5 EUR), mokestį sudaro 2 RON (teismo mokestis) ir 0,15 RON (žyminis mokestis).

Papildomas legalizavimas – 1,15 RON (maždaug 0,25 EUR), mokestį sudaro 1 RON (teismo mokestis) ir 0,15 RON (žyminis mokestis) – tik jei reikalinga šaliai.

Šiuo atveju teismo sprendimo negalima apskųsti, nes dėl santuokos nutraukimo susitaria abi šalys.


Atvejo tyrimas

AGS

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Taip

Išlaidos numatomos tarpininkavimo sutartyje šalių ir tarpininko susitarimu.

B atvejis

Taip

Išlaidos numatomos tarpininkavimo sutartyje šalių ir tarpininko susitarimu.


Advokato, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Antstolis

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

A atvejis

NE

Kintamos išlaidos, priklauso nuo teisinės pagalbos sutarties.

Šiuo atveju netaikytina, nes atstovavimas neprivalomas.

NE

Šiuo atveju netaikytina.

Šiuo atveju netaikytina.

B atvejis

NE

Kintamos išlaidos, priklauso nuo teisinės pagalbos sutarties.

Netaikytina šiuo atveju, nes atstovavimas neprivalomas.

NE

Šiuo atveju netaikytina.

Šiuo atveju netaikytina.


Atvejo tyrimas

Ekspertas

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

NE

Šiuo atveju netaikytina.

B atvejis

NE

Šiuo atveju netaikytina.Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

A atvejis

Taip. Tačiau šiuo atveju liudytojų nereikia.

Šiuo atveju netaikytina.

Šiuo atveju netaikytina.

Šiuo atveju netaikytina.

B atvejis

Taip. Tačiau šiuo atveju liudytojų nereikia.

Šiuo atveju netaikytina.

Šiuo atveju netaikytina.

Šiuo atveju netaikytina.Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kada ir kokiomis sąlygomis ji taikytina?

Kada kompensuojamos visos išlaidos?

Sąlygos

A atvejis

Žr. 1 priedą.

Žr. 1 priedą.

Žr. 1 priedą.

B atvejis

Žr. 1 priedą.

Žr. 1 priedą.

Žr. 1 priedą.
Atvejo

tyrimas

Kompensacija

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos

niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Šiuo atveju netaikytina, nes šalys sutinka nutraukti santuoką (abi šalys susitaria nutraukti santuoką).

Šiuo atveju netaikytina, nes šalys sutinka nutraukti santuoką (abi šalys susitaria nutraukti santuoką).

Šiuo atveju netaikytina, nes šalys sutinka nutraukti santuoką (abi šalys susitaria nutraukti santuoką).

NE

B atvejis

Šiuo atveju netaikytina, nes šalys sutinka nutraukti santuoką (abi šalys susitaria nutraukti santuoką).

Šiuo atveju netaikytina, nes šalys sutinka nutraukti santuoką (abi šalys susitaria nutraukti santuoką).

Šiuo atveju netaikytina, nes šalys sutinka nutraukti santuoką (abi šalys susitaria nutraukti santuoką).

NEVertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos?

A atvejis

Šiuo atveju netaikytina.

Šiuo atveju netaikytina.

B atvejis

Kai teismui pateikiami dokumentai (bylos medžiagos dalis) surašyti kita kalba.

Išlaidos skiriasi, atsižvelgiant į vertimo sutartį arba jei vertimą teismo prašymu atlieka įgaliotas vertėjas, mokamas 33,56 RON (maždaug 8 EUR) mokestis už A4 formato puslapį.


Atvejo

tyrimas

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos?

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos?

A atvejis

Jei asmuo, kurį teismas turėtų išklausyti, yra kurčiasis, nebylys arba nemoka rašyti.

23,15 RON už valandą (maždaug 6 EUR)

-

-

B atvejis

Jei bent viena šalis nekalba rumuniškai.

23,15 RON už valandą (maždaug 6 EUR)

Taip, tačiau padengia valstybė.

-


Paskutinis naujinimas: 03/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma