Išlaidos

Atliekant šį komercinės teisės, būtent sutarties, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pardavėjui bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes: A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Įmonė pristatė prekių, kurių vertė 20 000 eurų. Pardavėjui nebuvo sumokėta, nes pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo. Pardavėjas nusprendžia pateikti ieškinį, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina. B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra B valstybėje narėje, pristato prekių, kurių vertė 20 000 eurų, pirkėjui A valstybėje narėje. Sutarčiai taikoma B valstybės narės teisė ir sutartis surašyta B valstybės narės kalba. Šiam pardavėjui nebuvo sumokėta, nes A valstybėje narėje įsikūręs pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo. Pardavėjas nusprendžia ieškinį teikti A valstybėje narėje, siekdamas, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina, nurodyta su pirkėju sudarytoje sutartyje.


Išlaidos Rumunijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

A atvejis

2 849,1998 RON (maždaug 710 EUR), mokestį sudaro 2 844,1998 RON (teismo mokestis) ir 5 RON (žyminis mokestis).

Norint gauti paprastas profesionalių teismo darbuotojų (sekretorių) parengtų įvairių procesinių dokumentų kopijas turi būti mokami kopijavimo mokesčiai (0,05–1,25 EUR už kopiją).

1. Legalizavimas – patvirtinimas, siekiant gauti patvirtintą teismo sprendimą 2,15 RON (maždaug 0,5 EUR), mokestį sudaro 2 RON (teismo mokestis) ir 0,15 RON (žyminis mokestis).

2. Vykdomojo dokumento išdavimas teismo sprendimu4,15 RON (maždaug 1 EUR), mokestį sudaro 4 RON (teismo mokestis) ir 0,15 RON (žyminis mokestis).

3. Papildomas legalizavimas –1,15 RON (maždaug 0,25 EUR), mokestį sudaro 1 RON (teismo mokestis) ir 0,15 RON (žyminis mokestis)tik jei reikalinga šaliai.

50 proc. pradinių teismo mokesčių, konkrečiai –1 424,5999 RON (maždaug 355 EUR)

Norint gauti paprastas profesionalių teismo darbuotojų (sekretorių) parengtų įvairių procesinių dokumentų kopijas turi būti mokami kopijavimo mokesčiai (0,05–1,25 EUR už kopiją).

B atvejis

2 849,1998 RON (maždaug 710 EUR), mokestį sudaro 2 844,1998 RON (teismo mokestis) ir 5 RON (žyminis mokestis).

Norint gauti paprastas profesionalių teismo darbuotojų (sekretorių) parengtų įvairių procesinių dokumentų kopijas turi būti mokami kopijavimo mokesčiai (0,05–1,25 EUR už kopiją).

1. Legalizavimas – patvirtinimas, siekiant gauti patvirtintą teismo sprendimą 2,15 RON (maždaug 0,5 EUR), mokesčius sudaro 2 RON (teismo mokestis) ir 0,15 RON (žyminis mokestis).

2. Vykdomojo dokumento išdavimas teismo sprendimu 4,15 RON (maždaug 1 EUR), mokestį sudaro 4 RON (teismo mokestis) ir 0,15 RON (žyminis mokestis).

3. Papildomas legalizavimas –1,15 RON (maždaug 0,25 EUR), mokestį sudaro 1 RON (teismo mokestis) ir 0,15 RON (žyminis mokestis)tik jei reikalinga šaliai.

50 proc. pradinių teismo mokesčių, konkrečiai –1 424,5999 RON (maždaug 355 EUR)

Norint gauti paprastas profesionalių teismo darbuotojų (sekretorių) parengtų įvairių procesinių dokumentų kopijas turi būti mokami kopijavimo mokesčiai (0,05–1,25 EUR už kopiją).


Atvejo tyrimas

AGS

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Taip

Išlaidos numatomos tarpininkavimo sutartyje šalių ir tarpininko susitarimu.

B atvejis

Taip

Išlaidos numatomos tarpininkavimo sutartyje šalių ir tarpininko susitarimu.Advokato, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

NE

Kintamos išlaidos, priklauso nuo teisinės pagalbos sutarties.

Šiuo atveju netaikytina, nes atstovavimas neprivalomas.

NE

Šiuo atveju netaikytina, nes gali būti vykdoma tik teismo nutartis (priimta po teismo sprendimo), jei bylą pralaimėjusi šalis nevykdo sprendimo savanoriškai.

Teismo sprendimo vykdymas – 10,3 RON (maždaug 2,5 EUR), šį mokestį sudaro 10 RON (teismo mokestis) ir 0,3 RON (žyminis mokestis).

Pranešimas minimalus 20 RON (maždaug 5 EUR) mokestis ir maksimalus 400 RON (maždaug 100 EUR) mokestis.

Antstolio mokesčiai –maksimalus 2400 RON (maždaug 600 EUR) mokestis.

NE

Kintamos išlaidos, nustato teismas, atsižvelgdamas į ekspertizės sudėtingumą.

B atvejis

NE

Kintamos išlaidos, priklauso nuo teisinės pagalbos sutarties.

Šiuo atveju netaikytina, nes atstovavimas neprivalomas.

NE

Šiuo atveju netaikytina, nes gali būti vykdoma tik teismo nutartis (priimta po teismo sprendimo), jei bylą pralaimėjusi šalis nevykdo sprendimo savanoriškai.

Teismo sprendimo vykdymas –10,3 RON (maždaug 2,5 EUR), šį mokestį sudaro 10 RON (teismo mokestis) ir 0,3 RON (žyminis mokestis).

Pranešimas – minimalus 20 RON (maždaug 5 EUR) mokestis ir maksimalus 400 RON (maždaug 100 EUR) mokestis.

Antstolio mokesčiai –maksimalus 2400 RON (maždaug 600 EUR) mokestis.

NE

Kintamos išlaidos, nustato teismas, atsižvelgdamas į reikiamos ekspertizės sudėtingumą.


Kompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kitos susijusios išlaidos


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

A atvejis

Taip

Kompensuojamos transporto išlaidos ir, jei liudytojas prašo, taip pat gali būti kompensuojama už teisme sugaištą laiką (atsižvelgiant į pajamų šaltinį, pvz., darbo sutartį ir kt.).

Galimi prašymai užtikrinti įrodymus (išsaugotų dokumentų įrodymai).

8,3 RON (maždaug 2 EUR), mokestį sudaro 8 RON (teismo mokestis) ir 0,3 RON (žyminis mokestis).

Jei šalis prašo taikyti užtikrinimo priemones (taikyti areštą ar užtikrinti konfiskavimą).

10,3 RON (maždaug 2,5 EUR), mokestį sudaro 10 RON (teismo mokestis) ir 0,3 RON (žyminis mokestis).

B atvejis

Kompensuojamos transporto išlaidos ir, jei liudytojas prašo, taip pat gali būti kompensuojama už teisme sugaištą laiką (atsižvelgiant į pajamų šaltinį, pvz., darbo sutartį ir kt.).

Galimi prašymai užtikrinti įrodymus (išsaugotų dokumentų įrodymai).

8,3 RON (maždaug 2 EUR), mokestį sudaro 8 RON (teismo mokestis) ir 0,3 RON (žyminis mokestis).

Taip

Jei šalis prašo taikyti užtikrinimo priemones (taikyti areštą ar užtikrinti konfiskavimą).

10,3 RON (maždaug 2,5 EUR), mokestį sudaro 10 RON (teismo mokestis) ir 0,3 RON (žyminis mokestis).Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo tyrimas

Teisinė pagalba

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada kompensuojamos visos išlaidos?

Sąlygos?

A atvejis

Netaikytina

Netaikytina

Netaikytina

B atvejis

Netaikytina

Netaikytina

Netaikytina


Atvejo tyrimas

Kompensacija

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos

niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Taip

Paprastai kompensuojama 100 proc. išlaidų.

Šiuo atveju gali būti kompensuojamos visos išlaidos.

Gali būti kompensuojamos visos išlaidos, išskyrus tokią situaciją: pirkėjas, pripažinęs pardavėjo reikalavimą per pirmąjį posėdį, neprivalo padengti teismo išlaidų, išskyrus, jei jam apie tai buvo pranešta iki posėdžio.

Jei teismas iš dalies patenkina abiejų šalių reikalavimus, teismas nustato, kiek teismo proceso išlaidų šalys turi padengti, taip pat teismas gali nurodyti padengti kitas išlaidas.

Be to, teismas turi teisę padidinti arba sumažinti advokato mokesčius, jei nustato, kad jie yra nepagrįstai maži arba dideli bylos vertės arba advokato atlikto darbo atžvilgiu.

NE

B atvejis

Taip

Paprastai kompensuojama 100 proc. išlaidų.

Šiuo atveju gali būti kompensuojamos visos išlaidos.

Gali būti kompensuojamos visos išlaidos, išskyrus tokią situaciją: pirkėjas, pripažinęs pardavėjo reikalavimą per pirmąjį posėdį, neprivalo padengti teismo išlaidų, išskyrus, jei jam apie tai buvo pranešta iki posėdžio.

Jei teismas iš dalies patenkina abiejų šalių reikalavimus, teismas nustato, kiek teismo proceso išlaidų šalys turi padengti, taip pat teismas gali nurodyti padengti kitas išlaidas.

Be to, teismas turi teisę padidinti arba sumažinti advokato mokesčius, jei nustato, kad jie yra nepagrįstai maži arba dideli bylos vertės arba advokato atlikto darbo atžvilgiu.

NE


Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos?

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos?

Apibūdinimas

A atvejis

Apskritai šiuo atveju netaikytina.

Apskritai šiuo atveju netaikytina.

Jei asmuo, kurį teismas turėtų išklausyti, yra kurčnebylys arba nemoka rašyti.

23,15 RON už valandą (maždaug 6 EUR)

-

-

B atvejis

1. Kai teismui pateikiami dokumentai (bylos medžiagos dalis) surašyti kita kalba.

2. Be to, kai šalis ginčija į rumunų kalbą išversto dokumento vertimo teisingumą, teismas gali prašyti, kad dokumentą išverstų įgaliotas vertėjas.

Išlaidos skiriasi, atsižvelgiant į vertimo sutartį, arba jei vertimą teismo prašymu atlieka įgaliotas vertėjas, mokamas 33,56 RON (maždaug 8 EUR) mokestis už A4 formato puslapį.

Jei bent viena šalis nekalba rumuniškai. A valstybė = Rumunija

23,15 RON už valandą (maždaug 6 EUR)

Taip, padengia valstybė

-


Paskutinis naujinimas: 03/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma