Išlaidos

Atliekant šį komercinės teisės, būtent sutarties, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti pardavėjui bylinėjimosi išlaidų klausimu, atsižvelgiant į tokias aplinkybes: A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Įmonė pristatė prekių, kurių vertė 20 000 eurų. Pardavėjui nebuvo sumokėta, nes pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo. Pardavėjas nusprendžia pateikti ieškinį, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina. B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. Įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra B valstybėje narėje, pristato prekių, kurių vertė 20 000 eurų, pirkėjui A valstybėje narėje. Sutarčiai taikoma B valstybės narės teisė ir sutartis surašyta B valstybės narės kalba. Šiam pardavėjui nebuvo sumokėta, nes A valstybėje narėje įsikūręs pirkėjas mano, kad prekės neatitinka susitarimo. Pardavėjas nusprendžia ieškinį teikti A valstybėje narėje, siekdamas, kad už prekes būtų sumokėta visa kaina, nurodyta su pirkėju sudarytoje sutartyje.


Išlaidos Lenkijoje

Atvejo tyrimas Nr.4 (B atveju valstybė, kurioje pardavėjas paduoda pirkėją į teismą, yra Lenkija, todėl mokesčiai, išlaidos ir sąlygos yra tokios pačios, kaip ir A atveju. Todėl lentelės pildyti nereikia).

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

AGS

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Ar šios bylos atveju galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Priklauso nuo bylinėjimosi objekto vertės. Remiantis Įstatymu dėl teismo išlaidų civilinėse bylose, mokestis yra 5 proc. vertės, tačiau ne mažiau nei 30 ir ne daugiau nei 100 000 PLN

Už kiekvieną puslapį, vykdytinų sprendimų kopijas, sprendimų, turinčių teisinę galią, kopijas – 6 PLN. Jei šie dokumentai yra užsienio kalba arba juose yra lentelių – 12 PLN už kiekvieną puslapį.

--

Priklauso nuo bylinėjimosi objekto vertės. Remiantis Įstatymu dėl teismo išlaidų civilinėse bylose, mokestis yra 5 proc. vertės, tačiau ne mažiau nei 30 ir ne daugiau nei 100 000 PLN. Tačiau bylinėjimosi objekto vertė gali kisti proceso metu. Kai taip atsitinka, mokestis apskaičiuojamas taip pat – procentinė dalis išlieka tokia pati, tačiau galutinė suma pasikeičia, kadangi naudojamas kitas skaičiavimo pagrindas.

Šalys gali pasirinkti AGS

Jei teismas neprieštarauja nuostatai dėl vykdymo užtikrinimo – 50 PLNAdvokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir eksperto išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas arba patarėjas teisės klausimais

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Ne

Priklauso nuo bylinėjimosi objekto vertės. Jei apytikrė vertė yra 90 000 PLN, mokesčiai nebus mažesni nei 3 600 PLN.

Ne

--

--

Ne

Jei teismas neprieštarauja nuostatai dėl vykdymo užtikrinimo – 50 PLNKompensacija liudytojams, užstatas arba garantija ir kiti susiję mokesčiai


Atvejo

tyrimas

Kompensacija liudytojams

Užstatas arba garantija

Kiti mokesčiai

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar jie teikiami? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Apibūdinimas

Išlaidos

A atvejis

Taip

Transporto išlaidos, prarastos pajamos, apgyvendinimas, vadovaujantis Įstatymo dėl teismo išlaidų civilinėse bylose 85–88 str.

Taip. Atsižvelgiama į bylinėjimosi objekto vertę.

Priklauso nuo bylinėjimosi objekto vertės.

--

--Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo

tyrimas

Teisinė pagalba

Kompensuotinos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis taikoma?

Kada teikiama visa parama?

Sąlygos

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Jeigu kompensuojamos ne visos išlaidos, kokia procentinė dalis paprastai kompensuojama?

Kokios išlaidos niekada nekompensuojamos?

Ar kai kuriais atvejais teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti kompensuojamos teisinės pagalbos organizacijai?

A atvejis

Šalis, atleista nuo teisinių išlaidų padengimo, gali kreiptis dėl teisinės pagalbos. Teismas nusprendžia, ar profesionalaus advokato dalyvavimas būtinas.

Priklauso nuo teismo sprendimo

Jei išlaidos pernelyg didelės arba sukeltų šaliai finansinių problemų

Taikomos bendrosios taisyklės, atsižvelgiant į aplinkybes.

--

Išlaidų dalis, viršijanti sumą, būtiną ir tinkamą konkrečioje byloje

--Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo

tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Apibūdinimas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Jei dokumentai teismui pateikiami kita kalba

Pagal 2005 m. sausio 24 d. Teisingumo ministro patvirtintas taisykles

--

--

--

--


Paskutinis naujinimas: 06/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma