Išlaidos

Atliekant šį komercinės teisės, būtent atsakomybės, atvejų tyrimą, valstybių narių buvo paprašyta patarti įrangos naudotojui bylinėjimosi išlaidų klausimu atsižvelgiant į tokias aplinkybes: A atvejis. Nacionalinės aplinkybės. Šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Visi dalyviai (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) apdrausti. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui. Įrangos naudotojas nusprendžia šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovėms pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos. B atvejis. Tarpvalstybinės aplinkybės. B valstybėje narėje įsikūręs šildymo įrangos gamintojas pristato šildytuvą montuotojui C valstybėje narėje. Montuotojas šildytuvą perparduoda (ir sumontuoja) naudotojui kaip namo įrangą. Netrukus po to name kyla gaisras. Kiekvienas dalyvis (šildymo įrangos gamintojas, montuotojas ir galutinis naudotojas) yra apdraustas draudimo bendrovės savo valstybėje narėje. Gaisro priežastis užginčijama. Niekas nenori kompensuoti nuostolių įrangos naudotojui. Įrangos naudotojas nusprendžia A valstybėje narėje šildymo įrangos gamintojui, šildymo įrangos montuotojui ir draudimo bendrovei, įsikūrusiai A valstybėje narėje, pateikti ieškinį dėl visiškos kompensacijos.

Išlaidos Prancūzijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo išlaidos


Atvejo tyrimas

Teismas

Apeliaciniai skundai

Alternatyvus ginčų sprendimas

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar tokiu atveju galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

Apygardosteisme: pradinių teismo mokesčių nėra.

Komercinis teismas: taip, pradiniai teismo mokesčiai imami, jų mažiausiasuma 69,97 EUR.

Apygardos teisme: nėra

Apygardos teisme: nėra.

Nėra

Nėra

Nėra

Taip

Taikinimas

Teismo tarpininkavimas.

Neteisminis tarpininkavimas.

Nemokamas

Honorarą nustato teisėjas.

Pagal šalių susitarimą su tarpininku.

B

atvejis

Apygardosteisme: nėra.

Komercinis teismas: taip, pradiniai teismo mokesčiai imami , jų mažiausia suma 69,97 EUR.

Apygardos teisme: nėra.

Apygardos teisme: nėra.

Nėra

Nėra

Nėra

Taip

Taikinimas

Teismo tarpininkavimas.

Neteisminis tarpininkavimas.

Nemokamas

Honorarą nustato teisėjas.

Pagal šalių susitarimą su tarpininku.Advokato arba patarėjo teisės klausimais, teismo antstolio ir ekspertų išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Teismo antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Išlaidos

A atvejis

Apygardos teisme: taip.

Komerciniame teisme: ne.

Apeliaciniame teisme: taip.

Advokatams:

statistinių duomenų nėra.

Apeliacinio teismo advokatams:

983 EUR.

Taip

Šaukimo į teismą įteikimas: 18,70 EUR.

Teismo pranešimo įteikimas: 26,70 EUR.

Teismo pranešimo įteikimas: 26,70 EUR.

Ne

Atlyginimą nustato teismas.

B

atvejis

Apygardos teisme: taip

Komerciniame teisme: ne.

Apeliaciniame teisme: taip.

Advokatams:

statistinių duomenų nėra.

Apeliacinio teismo advokatams:

983 EUR.

Taip

Šaukimo į teismą įteikimas: 18,70 EUR.

Teismo pranešimo įteikimas: 26,70 EUR.

Teismo pranešimo įteikimas: 26,70 EUR.

Ne

Atlyginimą nustato teismas.


Kompensacijos liudytojams išlaidos


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Ar liudytojams mokama kompensacija?

A atvejis

Taip (1920 m. gruodžio 27 d. dekretas dėl liudytojų tarifo persvarstymo).

B atvejis

Taip (1920 m. gruodžio 27 d. dekretas dėl liudytojų tarifo persvarstymo).Teisinės pagalbos ir kitos kompensuotinos išlaidosAtvejo tyrimas

Teisinė pagalba

Kada ir kokiomis sąlygomis taikytina?

Kada suteikiama visa pagalba?

Sąlygos

A atvejis

Pagalbos, prieš nagrinėjant arba jau nagrinėjant bylą, gali prašyti pirkėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba ne pelno juridinis asmuo. Pagalba suteikiama, jeigu:

- pirkėjo pateiktas ieškinys nėra akivaizdžiai nepriimtinas arba be pagrindo;

- jo deklaruojamos pajamos neviršija įstatyme nustatytų ribų;

- teisinės apsaugos draudimas nepadengia bylinėjimosi išlaidų.

Valstybė padengia visas teismo išlaidas, jeigu pirkėjui suteikiama visa teisinė pagalba.

Visa teisinė pagalba suteikiama, jeigu prašytojo deklaruojamos pajamos neviršija 911 EUR per mėnesį.

Jeigu pajamos didesnės, bet neviršija 1367 EUR, suteikiama dalinė pagalba.

Pirmiesiems 2 išlaikomiems asmenims taikoma 164 EUR aukštesnė viršutinė pajamų riba, o 3-iajam ir kitiems asmenims – 104 EUR aukštesnė viršutinė pajamų riba.

B atvejis

Idem

Idem

IdemAtvejo tyrimas

Kompensacija

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

Ar bylą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuotos bylinėjimosi išlaidos?

A atvejis

Taip

Jeigu teisėjas nepriima kitokio sprendimo, atlyginamos visos tarifikuotos išlaidos.

Netarifikuotos išlaidos: kompensaciją nešališkai nustato teisėjas.

Jeigu teisėjo sprendimu išlaidas turi apmokėti šalis, negaunanti valstybės teisinės pagalbos, ji privalo iždui kompensuoti išlaidas šalies, kuriai buvo teikiama valstybės teisinė pagalba, gynybai.

B atvejis

Taip

Jeigu teisėjas nepriima kitokio sprendimo, atlyginamos visos tarifikuotos išlaidos.

Netarifikuotos išlaidos: kompensaciją nešališkai nustato teisėjas.

IdemVertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

A

atvejis

Būtina teisėjui pateikti išverstus dokumentus.

Nėra statistinių duomenų.

Jeigu teisėjas nemoka kalbos, kuria kalba bylos šalys.

Atlyginimą nustato teismas.

B

 atvejis

Būtina teisėjui pateikti išverstus dokumentus

Tyrimo priemonė, numatyta 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1206/2001.

Nėra statistinių duomenų.

Jeigu teisėjas nemoka kalbos, kuria kalba bylos šalys.

Tyrimo priemonė, numatyta 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1206/2001.

Atlyginimą nustato teismas.


Paskutinis naujinimas: 07/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma