Költségek

E kereskedelmi jogi, felelősségre vonatkozó esettanulmány keretében a tagállamokat felkérték, hogy adjanak tanácsot a fogyasztónak a perköltséget illetően, az alábbi helyzetek mérlegelése érdekében: A. ügy – Nemzeti tényállás: Egy fűtőberendezés-gyártó leszállít egy fűtőberendezést egy szerelőnek. A szerelő tovább értékesíti a fűtőberendezést egy fogyasztónak a fogyasztó otthonában való felhasználás céljából (és be is szereli). A ház nem sokkal ezután kigyullad. Valamennyi érintett fél (a fűtőberendezés-gyártó, a szerelő és a végső fogyasztó) rendelkezik biztosítással. A tűz eredete vitás a felek között. Egyik fél sem kívánja a fogyasztót kártalanítani. A fogyasztó úgy dönt, hogy a kár teljes megtérítése érdekében keresetet indít a fűtőberendezés-gyártó, a szerelő és a biztosítók ellen. B. ügy – Nemzetközi tényállás: Egy „B” tagállambeli fűtőberendezés-gyártó leszállít egy fűtőberendezést egy „C” tagállambeli szerelőnek. A szerelő a fűtőberendezést tovább értékesíti egy „A” tagállambeli fogyasztónak a fogyasztó otthonában való felhasználás céljából (és be is szereli azt). A ház nem sokkal ezután kigyullad. Valamennyi érintett fél (a fűtőberendezés-gyártó, a szerelő és a végső fogyasztó) saját tagállamabeli biztosítótársaságnál rendelkezik biztosítással. A tűz eredete vitás a felek között. Egyik fél sem kívánja a fogyasztót kártalanítani. A fogyasztó úgy dönt, hogy a kár teljes megtérítése érdekében keresetet indít „A” tagállamban a fűtőberendezés-gyártó, a szerelő és az „A” tagállambeli biztosítótársaság ellen.


Költségek Lengyelországban

5. ügy (a 5B. esetben a vásárló Lengyelországban indít keresetet a berendezést gyártó és felszerelő vállalat ellen – ebben az esetben a díjak, illetékek és a feltételek megegeznek az A. esetben felsoroltakkal.)

Bírósági és jogorvoslati költségek, az alternatív vitarendezés (ADR) költségei


Esettanulmány

Bíróság

Az eljárás megindításakor fizetendő bírósági illetékek

Másolatok díja

Egyéb díjak

A. eset

A pertárgy értékétől függően. A polgári peres eljárások költségeiről szóló törvény szerint az illeték az érték 5%-a, de nem lehet kevesebb, mint 30, és nem lehet több, mint 100 000 PLN

A másolat minden oldaláért, végrehajtható ítélet másolatai, jogerős ítélet másolatai esetén – 6 PLN. Ha az irat idegen nyelven készült vagy táblázatokat tartalmaz – 12 PLN oldalanként.

--Esettanulmány

Fellebbezések

Az eljárás megindításakor fizetendő bírósági illetékek

Másolatok díja

Egyéb díjak

A. eset

A pertárgy értékétől függően. A polgári peres eljárások költségeiről szóló törvény szerint az illeték az érték 5%-a, de nem lehet kevesebb, mint 30, és nem lehet több, mint 100 000 PLN. A pertárgy értéke az eljárás folyamán azonban változhat. Ebben az esetben az illeték kiszámítása ugyanilyen módon történik – a százalékos arány megegyezik, a végösszeg azonban különböző, hiszen a számítás alapja más összeg.

--

--Esettanulmány

Alternatív vitarendezés

Lehet-e ezt a megoldást választani az ilyen típusú ügyekben?

Költségek

A. eset

A felek választhatják az alternatív vitarendezést.

Ha a bíróság elfogadja a végrehajtási záradékot, 50 PLNAz ügyvédi, végrehajtói és a szakértői díjak


Esettanulmány

Ügyvéd

Végrehajtó

Szakértő

Kötelező a jogi képviselet?

Átlagos költségek

Kötelező a jogi képviselet?

Az ítélet meghozatala előtti költségek

Az ítélet meghozatala utáni költségek

Kötelező az igénybevétele?

Költség

A. eset

Nem

A pertárgy értékétől függően.

Nem

--

--

Nem

Ha a bíróság elfogadja a végrehajtási záradékot, 50 PLNA tanúnak járó költségtérítés, letét vagy biztosíték és más releváns díjak


Eset-

tanulmány

A tanúnak járó költségtérítés

Letét vagy biztosíték

Egyéb díjak

Jár-e költségtérítés a tanúnak?

Költség

Létezik-e ez és ha igen, mikor, hogyan alkalmazzák?

Költség

Leírás

Költség

A. eset

Igen

Utazási költség, kiesett jövedelem, a szállás költsége a polgári eljárások bírósági költségeiről szóló tv. 85–88. cikkének megfelelően

Igen. A pertárgy értékét kell figyelembe venni.

A pertárgy értékétől függően

--

--A költségmentességgel járó költségek és a költségek megtérítéseEset-

tanulmány

Költségmentesség

Költségek megtérítése

Mikor és milyen feltételekkel alkalmazható?

Mikor jár teljes mértékben?

Feltételek?

Megtéríthetők-e a pernyertes fél perköltségei?

Ha a költségek megtérítése nem teljes körű, általában a költségek mely hányadára terjed ki?

Mely költségek nem téríthetők meg?

Vannak-e olyan esetek, amikor a költségmentességgel érintett költségeket vissza kell téríteni?

A. eset

A költségmentességet élvező fél kérhet jogi segítségnyújtást. A bíróság eldönti, hogy szükség van-e ügyvéd részvételére

A bíróság határozatától függ

Ha a költség túl magas vagy a fél számára túl nagy anyagi terhet jelent

Az általános szabályok szerint, a körülményektől függően.

--

Ha az összes költség az ügyben szükségesnél és indokoltnál magasabb

--A fordítás és tolmácsolás költségei


Eset-

tanulmány

Fordítás

Tolmácsolás

A határon átnyúló jogviták egyéb költségei?

Mikor, milyen feltételek mellett szükséges?

Hozzávetőleges költsége?

Mikor, milyen feltételek mellett szükséges?

Hozzávetőleges költsége?

Leírás

Hozzávetőleges költsége?

A. eset

Ha az iratokat idegen nyelven küldték meg a bíróságnak

Az igazságügyi miniszter 2005. január 24-i rendeletének megfelelően

--

--

--

--


Utolsó frissítés: 06/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit