Troškovi

U ovoj studiji slučaja iz područja obiteljskog prava – skrbništva nad djecom, od država članica tražilo se da savjetuju stranku koja tuži o troškovima parničenja kako bi se razmotrile sljedeće situacije: Slučaj A – nacionalna situacija: Dvije osobe živjele su u izvanbračnoj zajednici više godina. U trenutku rastave imaju trogodišnje dijete. Sudskom se odlukom majci daje skrbništvo, a ocu pravo na posjete. Majka podiže tužbu radi ograničavanja očeva prava na posjete. Slučaj B – transnacionalna situacija u kojoj ste odvjetnik u državi članici A: Dvije osobe živjele su u izvanbračnoj zajednici u državi članici (država članica B) više godina. Imaju zajedničko dijete, ali se rastave neposredno nakon djetetova rođenja. Sudskom se odlukom u državi članici B majci daje skrbništvo, a ocu pravo na posjete. Majka i dijete presele se u drugu državu članicu (država članica A), kako je odobreno sudskom odlukom, a otac ostane u državi članici B. Poslije nekoliko godina majka podiže tužbu u državi članici A radi izmjene očeva prava na posjete.

Troškovi na Malti

Troškovi suda, žalbi i alternativnog rješavanja spora

Studija slučaja

Sud

Žalbe

Alternativno rješavanje spora (ADR)


Početne sudske pristojbe

Pristojbe za prijepis

Druge pristojbe

Početne sudske pristojbe

Pristojbe za prijepis

Druge pristojbe

Je li ta mogućnost postoji  za ovu vrstu predmeta?

Troškovi

Slučaj A

181,68 EUR

Nije primjenjivo/n.p.

n.p.

98,99 EUR

n.p.

116,47 EUR

Da


Slučaj B

181,68 EUR

n.p.

n.p.

98,99 EUR


116,47 EUR

Ne


Troškovi odvjetnika, sudskog izvršitelja i vještaka

Studija slučaja

Odvjetnik

Sudski izvršitelj

Vještak


Je li zastupanje obvezno?

Prosječni trošak

Je li zastupanje obvezno?

Troškovi prije presude

Troškovi poslije presude

Je li obvezno koristiti se tim uslugama?

Trošak

Slučaj A

Da

Od najmanje 81,53 EUR do 174,70 EUR

Nije obavezno

n.p.

n.p.

Ne

n.p.

Slučaj B

Da

Od najmanje 81,53 EUR do 174,70 EUR

Nije obavezno

n.p.

n.p.

Ne

n.p.

Troškovi naknada svjedocima, zalog ili jamčevina i druge odgovarajuće pristojbe

Studija

slučaja

Naknada svjedocima

Zalog ili jamčevina

Druge pristojbe


Dobivaju li svjedoci naknadu?

Trošak

Postoji li i kada se i kako primjenjuje?

Trošak

Opis

Trošak

Slučaj A

Ne

n.p.

Jamstvo za traženi iznos

23,28 EUR

n.p.

n.p.

Slučaj B

Ne

n.p.

Jamstvo za traženi iznos

23,28 EUR

n.p.

n.p.

Troškovi pravne pomoći i druge nadoknade
Studija

slučaja

Pravna pomoć


Kada je primjenjiva i pod kojim uvjetima?

Kada se dobiva potpuna potpora?

Uvjeti

Slučaj A

Pravna pomoć primjenjuje se ako osoba živi od socijalne pomoći ili na minimalnoj plaći i ako nema u vlasništvu više od jedne nekretnine.

n.p.

n.p.

Slučaj B

Pravna pomoć primjenjuje se ako osoba živi od socijalne pomoći ili na minimalnoj plaći i ako nema u vlasništvu više od jedne nekretnine.

n.p.

n.p.
Studija

slučaja

Naknada štete


Mogu li se stranci koja je dobila spor nadoknaditi troškovi parničenja?

Ako stranka ne primi nadoknadu svih troškova, u kojem se postotku nadoknada obično dodjeljuje?

Koji se troškovi nikad ne nadoknađuju?

Ima li slučajeva u kojima se pravna pomoć nadoknađuje organizaciji koja pruža pravnu pomoć?

Slučaj A

DA

Ovisi o ishodu presude

Privatna savjetovanja s odvjetnicima (izvansudski troškovi)

n.p.

Slučaj B

DA

Ovisi o ishodu presude

Privatna savjetovanja s odvjetnicima (izvansudski troškovi)

n.p.

Troškovi pismenog i usmenog prevođenja

Studija

slučaja

Pismeno prevođenje

Usmeno prevođenje

Drugi troškovi specifični za prekogranične sporove


Kada je i pod kojim uvjetima to potrebno?

Približni trošak

Kada je i pod kojim uvjetima to potrebno?

Približni trošak

Opis

Približni trošak

Slučaj A

Pismeni prijevod radi se na zahtjev  bilo koje od uključenih stranaka.  Pismeni prijevod radi se samo s malteškog na engleski jezik i obratno. Pismeni prijevodi na druge jezike stranke naručuju na vlastiti trošak.

17,47 EUR (paušalna cijena plaćena kao pristojba za upis za svaki pismeni prijevod)

Primjenjivo samo ako svjedok ne govori engleski ni malteški jezik.

Između 11,65 EUR i 58,23 EUR po satu

Troškovi nastali prilikom obavještavanja stranke koja boravi u inozemstvu.

Ovisi o pristojbama koje naplaćuju druge države članice.

Slučaj B

Pismeni prijevod radi se na zahtjev  bilo koje od uključenih stranaka.  Pismeni prijevod radi se samo s malteškog na engleski jezik i obratno. Pismeni prijevodi na druge jezike stranke naručuju na vlastiti trošak.

17,47 EUR (paušalna cijena plaćena kao pristojba za upis za svaki pismeni prijevod)

Primjenjivo samo ako svjedok ne govori engleski ni malteški jezik.

Između 11,65 EUR i 58,23 EUR po satu

Troškovi nastali prilikom obavještavanja stranke koja boravi u inozemstvu.

Ovisi o pristojbama koje naplaćuju druge države članice.

Posljednji put ažurirano: 02/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici