Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Menettelyn kustannukset

Tässä perheoikeutta – avioeroa – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan avioeroa hakevalle osapuolelle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavanlaisissa tilanteissa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Pariskunta menee naimisiin. Myöhemmin he muuttavat erilleen ja sopivat eroavansa. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Saman jäsenvaltion (jäsenvaltio A) kansalaiset menevät keskenään naimisiin. Avioliitto solmitaan jäsenvaltiossa A. Häiden jälkeen pariskunta muuttaa asumaan ja työskentelemään toiseen jäsenvaltioon (jäsenvaltio B), josta tulee heidän asuinpaikkansa. Pian tämän jälkeen pariskunta muuttaa erilleen, vaimo palaa jäsenvaltioon A, ja mies jää jäsenvaltioon B. Puolisot sopivat eroavansa. Palattuaan jäsenvaltioon A vaimo hakee välittömästi avioeroa jäsenvaltion B tuomioistuimelta.


Kulut Saksassa

Tuomioistuinmaksut ja muutoksenhakukulut


Tapaus-esimerkki

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vireillepanovaiheen maksut

Vireillepanovaiheen maksut

Tapaus A

Riippuu tuloista ja varallisuudesta

Riippuu tuloista ja varallisuudesta

Tapaus B

Riippuu tuloista ja varallisuudesta

Riippuu tuloista ja varallisuudestaLakimiehen käyttöön liittyvät kulut


Tapaus- esimerkki

Lakimies

Kulut keskimäärin

Tapaus A

Riippuu tuloista ja varallisuudesta

Tapaus B

Riippuu tuloista ja varallisuudestaTodistajien korvauksiin ja vakuuksiin liittyvät kulut


Tapaus-esimerkkejä

Todistajille maksettavat korvaukset

Pantti, takaus tai muu vakuus

Maksetaanko todistajille korvauksia?

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Tapaus A

Kyllä, mutta todistajia ei tavallisesti tarvita.

Ei käytetä

Tapaus B

Kyllä, mutta todistajia ei tavallisesti tarvita.

Ei käytetäOikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat kulutTapaus-esimerkkejä

Oikeusapu

Korvaus

Millaisissa tapauksissa sitä myönnetään?

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Jos korvaus ei kata koko summaa, minkä prosentuaalisen osuuden se yleensä kattaa?

Onko tapauksia, joissa oikeusavusta olisi maksettava korvaus oikeusapua antavalle organisaatiolle?

Tapaus A

Riippuu tuloista ja varallisuudesta

Kyllä

Puolet

Jos henkilön tulo- ja varallisuustilanne kohenee tai jos kyseessä on erissä takaisin maksettava oikeusapu

Tapaus BKäännös- ja tulkkauskulut


Tapaus-esimerkkejä

Kääntäminen

Tulkkaus

Muut erityisesti rajat ylittäviin riitoihin liittyvät kulut

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Kuvaus

Tapaus A

Tapaus B

Tuomioistuin päättää

Tavallisesti 1,85 euroa / 55 merkkiä sekä kulut ja liikevaihtovero

Tuomioistuin päättää

55 euroa/tunti sekä kulut ja liikevaihtovero

Asiakirjojen tiedoksianto ulkomailla


Päivitetty viimeksi: 04/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme