Náklady

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích: Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit. Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami. Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit. Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.


Náklady na Maltě

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Případ A

minimálně 712,77 EUR (rovněž v závislosti na nárokované hodnotě)

Nevztahuje se

195,65 EUR

Nevztahuje se

Případ B

minimálně 712,77 EUR (rovněž v závislosti na nárokované hodnotě)

Nevztahuje se

195,65 EUR

Nevztahuje seNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je využití právního zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

ANO

Závisí na nárokované hodnotě

Není povinné

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Není povinné, v tomto případě je však vysoce pravděpodobné

Závisí na nárokované hodnotě

Případ B

ANO

Závisí na nárokované hodnotě

Není povinné

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Není povinné, v tomto případě je však vysoce pravděpodobné

Závisí na nárokované hodnotěNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová studie

Náklady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

NE

Nevztahuje se

Nevztahuje se, protože nárokovaná hodnota není kvantifikovaná

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Případ B

NE

Nevztahuje se

Nevztahuje se, protože nárokovaná hodnota není kvantifikovaná

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje seNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová studie

Právní pomoc

Kdy a za jakých podmínek ji lze použít?

Kdy je podpora celková?

Podmínky?

Případ A

Právní pomoc lze využít, pokud osoba žije ze sociálních příspěvků nebo minimální mzdy a pokud nevlastní více než jednu nemovitost.

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Případ B

Právní pomoc lze využít, pokud osoba žije ze sociálních příspěvků nebo minimální mzdy a pokud nevlastní více než jednu nemovitost.

Nevztahuje se

Nevztahuje se
Případová studie

Náhrady nákladů

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

ANO

To závisí na výsledku rozhodnutí

Soukromá konzultace s právníky (mimosoudní náklady)

Nevztahuje se

Případ B

ANO

To závisí na výsledku rozhodnutí

Soukromá konzultace s právníky (mimosoudní náklady)

Nevztahuje seNáklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek ji lze použít?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

Tehdy, kdy anglicky hovoří pouze jedna ze stran

34,94 EUR

Týká se pouze případů, kdy svědek není Malťan a ani nehovoří anglicky

Mezi 11,65 EUR a 58,23 EUR za hodinu

Náklady vzniklé za oznámení straně sídlící v zahraničí

Závisí na poplatcích účtovaných jinými členskými státy

Případ B

Tehdy, kdy anglicky hovoří pouze jedna ze stran

34,94 EUR

Týká se pouze případů, kdy svědek není Malťan a ani nehovoří anglicky

Mezi 11,65 EUR a 58,23 EUR za hodinu

Náklady vzniklé za oznámení straně sídlící v zahraničí

Závisí na poplatcích účtovaných jinými členskými státy


Poslední aktualizace: 02/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.