Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Разходи

В този казус по семейно право — развод, държавите-членки бяха помолени да посъветват страната, която подава молба за развод, относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи: Казус А — национален случай: двойка се жени. По-късно те се разделят и решават да се разведат. Казус Б — транснационален случай: Двама граждани на една и съща държава-членка (държава-членка А) се женят. Бракът се сключва в държавата-членка А. След сватбата двойката се премества да живее и работи в друга държава-членка (държава-членка Б), в която установяват своето местожителство. Скоро след това двойката се разделя, като съпругата се връща в държавата-членка А, а съпругът остава в държавата-членка Б. Двойката решава да се разведе. При връщането си в държавата-членка А съпругата незабавно подава молба за развод пред съдилищата на държавата-членка Б.


Разходи в Германия

Разходи за съдилища и за обжалване


Казус

Съдебни разходи

Обжалване

Първоначални съдебни такси

Първоначални съдебни такси

Казус А

В зависимост от доходите и имущественото състояние

В зависимост от доходите и имущественото състояние

Казус Б

В зависимост от доходите и имущественото състояние

В зависимост от доходите и имущественото състояниеРазходи за адвокати


Казус

Адвокат

Средни разходи

Казус А

В зависимост от доходите и имущественото състояние

Казус Б

В зависимост от доходите и имущественото състояниеРазходи за обезщетение на свидетел и залог или обезпечение


Казус

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

Дължи ли се обезщетение на свидетелите?

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Казус А

Да, но свидетели обикновено не са необходими.

Не

Казус Б

Да, но свидетели обикновено не са необходими.

НеРазходи за правна помощ и други възстановявания на сумиКазус

Правна помощ

Възстановяване

Кога и при какви условия е приложимо това?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус А

В зависимост от доходите и имущественото състояние

Да

Половината

Ако доходите и финансовото състояние на лицето се подобрят и в случай на плащане на вноски.

Казус БРазходи за писмени и устни преводи


Казус

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични разходи при трансграничните спорове?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Казус А

Казус Б

По преценка на съда

Обикновено 1,85 EUR на 55 знака плюс разноски и данък върху оборота

По преценка на съда

55 EUR на час плюс разноски и данък върху оборота

Връчване на документи в чужбина


Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт