Imovinske posljedice registriranih partnerstava

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoje li u državi članici različiti oblici „životnih partnerstava”? Objasnite razlike među njima.

Ne, postoji samo jedan oblik registriranog partnerstva – onaj namijenjen istospolnim parovima. Međutim, mogućnost registriranja partnerstva ukinuta je 2009. nakon donošenja izmjena švedskog Zakona o braku kojima se istospolnim parovima omogućilo sklapanje braka pod istim uvjetima kao parovima različitog spola. Odredbe Zakona o braku jednako se primjenjuju na parove istog spola i parove različitog spola. Međutim, partnerstva registrirana prije 2009. i dalje će se smatrati valjanima sve dok ih partneri ne razvrgnu ili dok ih se na zahtjev partnera ne pretvori u brak.

2 Postoji li u državi članici zakonom uređen režim partnerske stečevine za životna partnerstva? Što je njime predviđeno? Na koje se oblike „životnog partnerstva” primjenjuje?

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

3 Na koji način životni partneri mogu urediti svoj režim partnerske stečevine? Koji su formalni zahtjevi u tom slučaju?

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

4 Postoje li ograničenja slobode uređenja režima partnerske stečevine?

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

5 Koji su pravni učinci raskida ili poništaja na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

6 Koji su učinci smrti na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

7 Koje je tijelo nadležno za odlučivanje u predmetu koji se odnosi na imovinske posljedice životnog partnerstva?

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

8 Koji su učinci imovinskih posljedica životnog partnerstva na pravne odnose između partnera i treće osobe?

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

9 Kratak opis postupka podjele partnerske stečevine u državi članici, uključujući raspodjelu, distribuciju i likvidaciju.

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

10 Koji je postupak registracije nepokretne imovine i koji su dokumenti ili informacije potrebni?

Ista se pravila primjenjuju na registrirana partnerstva i na brakove.

Posljednji put ažurirano: 06/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.