Imovinske posljedice registriranih partnerstava

Nacionalna pravila o podjeli imovine stečene za vrijeme trajanja civilnog partnerstva s međunarodnim elementom u slučaju raskida partnerstva ili smrti

Građani Europske unije sve češće prelaze nacionalne granice zbog studiranja, rada ili zasnivanja obitelji u drugoj državi članici. Zbog toga raste broj međunarodnih parova koji su zasnovali bračnu zajednicu ili registrirano partnerstvo.

Međunarodne parove čine osobe različitih državljanstava, koje žive u državi članici iz koje nisu porijeklom ili koje posjeduju nekretnine u različitim državama. Međunarodni parovi koji su zasnovali bračnu zajednicu ili registrirano partnerstvo moraju upravljati svojom imovinom te je podijeliti u slučaju razvoda/rastave ili smrti jednog partnera.

Pravilima EU-a pomaže se međunarodnim parovima u tim situacijama. Ta se pravila primjenjuju u 18 država članica EU-a: Švedskoj, Belgiji, Grčkoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Španjolskoj, Francuskoj, Portugalu, Italiji, Malti, Luksemburgu, Njemačkoj, Češkoj, Nizozemskoj, Austriji, Bugarskoj, Finskoj i Cipru.

Tim se pravilima određuje u kojoj su državi članici sudovi nadležni za rješavanje imovinskih pitanja međunarodnog para i koje bi se pravo trebalo primjenjivati na ta pitanja. Pojednostavnjuje se i način na koji se presude ili javnobilježnički akti izdani u jednoj državi članici priznaju i izvršavaju u drugoj državi članici.

Za više informacija odaberite zastavu odgovarajuće države.

Budu li vam potrebne dodatne informacije, obratite se nadležnim tijelima ili pravnom stručnjaku u predmetnoj državi članici.

Možete posjetiti i internetske stranice Vijeća javnih bilježnika Europske unije http://www.coupleseurope.eu/hr/home.

Posljednji put ažurirano: 02/12/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici