Videokonferenser

Videokonferenser vars deltagare befinner sig i olika länder är ett snabbt och effektivt sätt för kommunikation mellan rättsliga myndigheter. De används för att höra vittnen, parter, brottsoffer och experter i en trygg inramning. Videokonferenser har många fördelar eftersom de kan minska kostnader, resebehoven och miljöpåverkan, den tid som behövs för domstolsförfaranden samt öka säkerheten.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats