Rights of minors in court proceedings

1. Pravna i poslovna sposobnost djeteta

U Finskoj je najniža dob za kaznenu odgovornost 15 godina.

Kad je riječ o drugim pitanjima, najniža dob u kojoj se može pokrenuti postupak pred sudom ovisi o vrsti pitanja: 12 godina (zdravstvena pitanja, smještanje u sustav skrbi), 15 godina (zapošljavanje, azil, pitanja migracija, pitanja obrazovanja, upravne sankcije) i 18 godina (obiteljska pitanja).

2. Pristup prilagođenim postupcima

Istrage koje uključuju djecu dodjeljuju se, u mjeri u kojoj je to moguće, policijskim službenicima koji su osposobljeni za takve zadatke ili imaju iskustva u takvim zadacima. Veći policijski odjeli imaju jedinice ili policijske službenike specijalizirane za istragu kaznenih djela čije su žrtve djeca. U pravilu se istraga kaznenih djela čije su žrtve djeca u svim policijskim odjelima prosljeđuju istražiteljima koji posjeduju stručne vještine i sposobnosti povezane s istraživanjem te vrste kaznenih djela.

Javno tužiteljstvo ima uspostavljen sustav posebnih javnih tužitelja s pomoću kojeg se osiguravaju stručnost u području specijalizacije te održavanje i razvoj stručnih vještina javnih tužitelja. Postoji skupina posebnih tužitelja koji su specijalizirani za područje nasilja nad djecom i ženama. Oni osposobljavaju druge javne tužitelje u svojem području stručnosti.

Istrage koje uključuju djecu dodjeljuju se, u mjeri u kojoj je to moguće, službenicima koji su osposobljeni za takve zadatke ili imaju iskustva u takvim zadacima.

Pravobranitelj za djecu općenito promiče interese djece i ostvarivanje prava djece, ali ne rješava pojedinačne predmete.

3. Posebni mehanizmi i postupci za pružanje potpore djeci

Od početka 2016. videosnimka žrtve u dobi od 15 do 17 godina isto se tako može upotrijebiti kao dokaz u sudskim postupcima u kojima je žrtvi potrebna posebna zaštita.

U skladu sa Zakonom o kaznenim istragama tijelo nadležno za kaznenu istragu treba se, prema potrebi, savjetovati s liječnikom ili drugim stručnjakom o tome mogu li se istražne mjere usmjeriti na osobu mlađu od 18 godina.

Razgovore s djecom koja su žrtve ili svjedoci u pravilu provode policijski službenici koji su osposobljeni za takve zadatke ili imaju iskustva u takvim zadacima. Razgovor može obaviti i zdravstveni stručnjak.

U suradnji sa sveučilišnim bolnicama u velikim gradovima uspostavljeni su posebni centri stručnosti specijalizirani za saslušanje maloljetnih žrtava kaznenih djela. Rad policije odvija se u bliskoj suradnji s tim centrima.

4. Osposobljavanje stručnjaka

Ministarstvo pravosuđa redovito organizira napredno osposobljavanje za suce, sudsko osoblje i službenike za pravnu pomoć u područjima dječje psihologije, pravne psihologije, prava žrtava, ljudskih prava te posebnih potreba žrtava seksualnog zlostavljanja. U osposobljavanju mogu sudjelovati i javni tužitelji.

Ured glavnog javnog tužitelja organizira osposobljavanje za javne tužitelje koji se bave predmetima seksualnog i fizičkog zlostavljanja djece. Teme uključuju dječji razvoj, dječju psihologiju te način provođenja razgovora s djetetom.

Obuka policijskih službenika obuhvaća osposobljavanje u pogledu dječje psihologije, komunikacijskih vještina i načina provođenja razgovora s djetetom. Posebna kvalifikacija stručnjaka dodjeljuje se onim djelatnicima koji su prošli posebno osposobljavanje koje provodi Nacionalni policijski odbor.

5. Pristup pravnim lijekovima

Pritužba na odluku javnog tužitelja o odustajanju od kaznenog progona može se podnijeti glavnom javnom tužitelju koji ima pravo ponovno razmotriti podizanje optužnice.

6. Obiteljski život

Prva je faza postupka posvojenja savjetovanje o posvojenju koje pružaju općinska tijela socijalne skrbi i organizacija „Spasimo djecu – Finska” (Save the Children Finland). Savjetovanje o posvojenju besplatno je za klijente. Pružatelj savjetovanja o posvojenju obvezan je izdati pisano izvješće o pružanju savjetovanja o posvojenju radi podnošenja zahtjeva za dozvolu za posvojenje i molbe za odobrenje posvojenja. U izvješću se navode potrebne informacije o onima na koje se postupak odnosi i o njihovoj situaciji.

Odbor za posvojenje na temelju izvješća donosi odluku o davanju dozvole za posvojenje. Za posvojenje maloljetnog djeteta potrebna je dozvola Odbora za posvojenje u postupcima unutardržavnog i međudržavnog posvojenja. Dozvola vrijedi dvije godine. Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjev za produljenje valjanosti dozvole.

Postoji samo jedna vrsta posvojenja. Nakon što se posvojenje odobri posvojenik se smatra djetetom posvojitelja, a ne bivših roditelja.

Dozvola za posvojenje nije potrebna ako je posvojenik dijete bračnog druga budućeg posvojitelja ili dijete za koje se budući posvojitelj već brine i odgaja ga na utvrđeni način.

Potencijalni posvojitelji iz inozemstva u pravilu moraju, osim sudjelovanja u savjetovanju o posvojenju, podnijeti zahtjev za pružanje usluga međudržavnog posvojenja. Takve usluge pružaju Odjel za socijalnu skrb grada Helsinkija, organizacija „Spasimo djecu – Finska” i Interpedia.

Na kraju postupka posvojenje se odobrava sudskom odlukom.

Pravosuđe prilagođeno djeci u Finskoj  PDF (534 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 03/08/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.