Documente publice - formulare


Informații oferite de statele membre și formulare online referitoare la Regulamentul (UE) 2016/1191.


Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 vizează simplificarea circulației anumitor documente oficiale între statele membre.

Regulamentul se aplică documentelor oficiale emise de autoritățile unui stat membru și care trebuie să fie prezentate autorităților unui alt stat membru. Regulamentul elimină cerința privind apostila și simplifică formalitățile în ceea ce privește copiile și traducerile certificate.

Regulamentul introduce, de asemenea, formulare-tip multilingve opționale în 11 domenii pentru a evita cerințele de traducere. Formularele se utilizează ca traducere, într-un alt stat membru, fiind atașate la documentul oficial.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați pagina noastră privind documentele oficiale.

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos.

 • ANEXA I - NAȘTERE
  • în 
   Descărcați formularul PDF editabil din statul membru emitent (Selectarea statului membru) în limba statului membru emitent (Selectarea limbii) și în limba statului membru destinatar (Selectarea limbii)
  • Trimiteți prin e-mail formularul PDF editabil din statul membru emitent (Selectarea statului membru) în limba statului membru emitent (Selectarea limbii) și în limba statului membru destinatar (Selectarea limbii)
 • ANEXA II - VIAȚĂ
  • în 
   Descărcați formularul PDF editabil din statul membru emitent (Selectarea statului membru) în limba statului membru emitent (Selectarea limbii) și în limba statului membru destinatar (Selectarea limbii)
  • Trimiteți prin e-mail formularul PDF editabil din statul membru emitent (Selectarea statului membru) în limba statului membru emitent (Selectarea limbii) și în limba statului membru destinatar (Selectarea limbii)
 • ANEXA III - DECES
  • în 
   Descărcați formularul PDF editabil din statul membru emitent (Selectarea statului membru) în limba statului membru emitent (Selectarea limbii) și în limba statului membru destinatar (Selectarea limbii)
  • Trimiteți prin e-mail formularul PDF editabil din statul membru emitent (Selectarea statului membru) în limba statului membru emitent (Selectarea limbii) și în limba statului membru destinatar (Selectarea limbii)
 • ANEXA IV - CĂSĂTORIE
  • în 
   Descărcați formularul PDF editabil din statul membru emitent (Selectarea statului membru) în limba statului membru emitent (Selectarea limbii) și în limba statului membru destinatar (Selectarea limbii)
  • Trimiteți prin e-mail formularul PDF editabil din statul membru emitent (Selectarea statului membru) în limba statului membru emitent (Selectarea limbii) și în limba statului membru destinatar (Selectarea limbii)