Közokirat-formanyomtatványok


Az (EU) 2016/1191 rendelettel kapcsolatos nemzeti tájékoztatás és online formanyomtatványok.


Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet célja a tagállamok között egyes közokiratok szabad forgalmának egyszerűsítése.

A rendelet a tagállami hatóságok által kibocsátott olyan közokiratokra vonatkozik, amelyeket be kell mutatni egy másik tagállam hatóságainak. A rendelet eltörli a felülhitelesítési előírást és egyszerűsíti a hiteles másolatokra és fordításokra vonatkozó alakiságokat.

A rendelet továbbá opcionális többnyelvű formanyomtatványokat vezet be 11 területen a fordítási előírások elkerülése érdekében. A formanyomtatványok a közokiratokhoz csatolva más tagállamokban fordítási segédletként használandók.

További tájékoztatásért kérjük, keresse fel a Közokiratokra vonatkozó oldalunkat.

A többnyelvű formanyomtatvány olyan fordítási segédlet, amelynek célja annak előmozdítása, hogy a fogadó hatóság megértse a fogadó uniós tagállam által nem el fogadott nyelven kiállított közokiratot. A többnyelvű formanyomtatványt mindig a közokiratot kiállító uniós tagállam hatósága állítja ki és írja alá. A polgárok kérelmezhetik az uniós tagállam azon hatóságától, amely a közokiratot kiállítja (vagy az adott uniós ország más illetékes hatóságától) a közokiratot kísérő többnyelvű formanyomtatvány kiállítását.
A többnyelvű formanyomtatványokat ezért nem a polgárok töltik le az európai igazságügyi portálról és töltik ki.

Ezeket a formanyomtatványokat online is kitöltheti, ha az alábbi linkek egyikére kattint.

 • I. MELLÉKLET - SZÜLETÉS
  • a következő nyelven: 
 • II. MELLÉKLET - ÉLETBEN LÉT
  • a következő nyelven: 
 • III. MELLÉKLET - HALÁLESET
  • a következő nyelven: 
 • IV. MELLÉKLET - HÁZASSÁGKÖTÉS
  • a következő nyelven: