Közokirat-formanyomtatványok


Az (EU) 2016/1191 rendelettel kapcsolatos nemzeti tájékoztatás és online formanyomtatványok.


Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet célja a tagállamok között egyes közokiratok szabad forgalmának egyszerűsítése.

A rendelet a tagállami hatóságok által kibocsátott olyan közokiratokra vonatkozik, amelyeket be kell mutatni egy másik tagállam hatóságainak. A rendelet eltörli a felülhitelesítési előírást és egyszerűsíti a hiteles másolatokra és fordításokra vonatkozó alakiságokat.

A rendelet továbbá opcionális többnyelvű formanyomtatványokat vezet be 11 területen a fordítási előírások elkerülése érdekében. A formanyomtatványok a közokiratokhoz csatolva más tagállamokban fordítási segédletként használandók.

További tájékoztatásért kérjük, keresse fel a Közokiratokra vonatkozó oldalunkat.

A többnyelvű formanyomtatvány olyan fordítási segédlet, amelynek célja annak előmozdítása, hogy a fogadó hatóság megértse a fogadó uniós tagállam által nem el fogadott nyelven kiállított közokiratot. A többnyelvű formanyomtatványt mindig a közokiratot kiállító uniós tagállam hatósága állítja ki és írja alá. A polgárok kérelmezhetik az uniós tagállam azon hatóságától, amely a közokiratot kiállítja (vagy az adott uniós ország más illetékes hatóságától) a közokiratot kísérő többnyelvű formanyomtatvány kiállítását.
A többnyelvű formanyomtatványokat ezért nem a polgárok töltik le az európai igazságügyi portálról és töltik ki.

Ezeket a formanyomtatványokat online is kitöltheti, ha az alábbi linkek egyikére kattint. Ha már elkezdte egy formanyomtatvány kitöltését és mentette a piszkozatot, feltöltheti a "Piszkozat betöltése" gombra való kattintással.
2020. február 1-jétől az Egyesült Királyság már nem uniós tagállam. A kilépésről rendelkező megállapodás értelmében azonban az átmeneti időszak alatt az uniós jog továbbra is alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyság az átmeneti időszak végéig, azaz 2020. december 31-ig szerepelni fog a formanyomtatványokon választható országként.

 • I. MELLÉKLET - SZÜLETÉS
  • a következő nyelven: 
 • II. MELLÉKLET - ÉLETBEN LÉT
  • a következő nyelven: 
 • III. MELLÉKLET - HALÁLESET
  • a következő nyelven: 
 • IV. MELLÉKLET - HÁZASSÁGKÖTÉS
  • a következő nyelven: