Стандартни удостоверения към официални документи


Информация за отделните държави и онлайн формуляри във връзка с Регламент (ЕС) 2016/1191.


Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 има за цел да бъде опростено движението на някои официални документи между държавите членки.

Той се прилага за официални документи, издадени от органите на една държава членка, които трябва да бъдат представени на органите на друга държава членка. С регламента се премахва изискването за апостил и се опростяват формалностите по отношение на заверените копия и преводи.

С регламента също така се въвеждат незадължителни многоезични стандартни формуляри в 11 области, за да се избегне необходимостта от превод. Формулярите трябва да се използват в друга държава членка за улесняване на превода и да се прилагат към официалния документ.

За допълнителна информация, моля, посетете нашата страница, посветена на официалните документи.

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки.

 • ПРИЛОЖЕНИЕ І - РАЖДАНЕ
  • на  
   Изтеглете редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
  • Изпратете по електронната поща редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
 • ПРИЛОЖЕНИЕ ІI - ЖИВОТ
  • на  
   Изтеглете редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
  • Изпратете по електронната поща редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
 • ПРИЛОЖЕНИЕ III - СМЪРТ
  • на  
   Изтеглете редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
  • Изпратете по електронната поща редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
 • ПРИЛОЖЕНИЕ ІV - БРАК
  • на  
   Изтеглете редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
  • Изпратете по електронната поща редактируемия PDF формуляр от издаващата държава членка (Изберете държава-членка) на езика на издаващата държава членка (Изберете език) и езика на получаващата държава членка (Изберете език)
 • ПРИЛОЖЕНИЕ V - БРАЧНА ДЕЕСПОСОБНОСТ