Zaštita od nasilja i zlostavljanja

Sve zaštitne mjere (zabrana pristupa, nalog za udaljavanje ili slični nalozi za zaštitu) koje donosi nacionalni sud mogu se izvršiti u drugoj državi članici EU-a.

Pravo na nastavak primjene zaštitnih mjera u slučaju selidbe u drugu državu članicu

Kako bi vas kao žrtvu (osobito žrtvu različitih oblika obiteljskog nasilja i uhođenja) učinkovito zaštitila od nasilja i zlostavljanja, nacionalna tijela vlasti često mogu odobriti posebne mjere (zabranu pristupa, nalog za udaljavanje ili slične naloge za zaštitu) kojima se pomaže u sprječavanju počinitelja da ponove agresiju ili napad. Ako vam je odobrena zaštitna mjera u jednoj državi članici, možda se želite koristiti tom zaštitom u slučaju selidbe ili putovanja u drugu državu članicu. U tu svrhu, EU je uspostavio mehanizam uzajamnog priznavanja zaštitnih mjera.

Nacionalne zaštitne mjere mogu biti odobrene na temelju građanskog, kaznenog ili upravnog prava te se njihovo trajanje, opseg i postupak odobravanja mogu razlikovati među državama članicama. Zbog različitih pravnih osnova u zakonodavstvu EU-a za uzajamno priznavanje građanskopravnih i kaznenopravnih mjera bilo je potrebno uspostaviti dva odvojena instrumenta za osiguravanje izvješćivanja o trima najčešćim zaštitnim mjerama unutar EU-a. Zaštitne mjere obuhvaćene Direktivom i Uredbom tiču se situacija u kojima se vi kao žrtva ili moguća žrtva zločina koristite zabranom kontaktiranja, prilaženja ili ograničavanja narušavanja određenog prostora od osobe koja predstavlja prijetnju.

Uredbom (EU) br. 606/2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima uspostavlja se mehanizam kojim se omogućuje izravno priznavanje naloga za zaštitu izdanih kao građanskopravne mjere među državama članicama.

Stoga ako ste korisnik građanskopravne zaštitne mjere izdane u državi članici u kojoj imate boravište, možete se izravno pozvati na nju u drugim državama članicama tako da nadležnim tijelima predočite potvrdu kojom se potvrđuju vaša prava.

Ta se Uredba primjenjuje od 11. siječnja 2015.

No, ako ste korisnik kaznenopravne zaštitne mjere izdane u jednoj državi članici, možete zatražiti europski nalog za zaštitu na temelju Direktive 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu kojom se uspostavlja mehanizam kojim se omogućuje priznavanje naloga za zaštitu izdanih kao kaznenopravne mjere među državama članicama.

Posljednji put ažurirano: 06/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici