Mediacija

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Sodišča ali organi, določeni v skladu s členom 6(3) Direktive, ki so pristojni za sprejem zahtev v skladu z odstavkoma 1 in 2:

    – okrožna sodišča,
    – razsodišča,
    – pritožbena sodišča,
    – višje pritožbeno sodišče.

Zadnja posodobitev: 29/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.