Ta država je v postopku izstopa iz EU.

Mediacija

Gibraltar

Vsebino zagotavlja
Gibraltar

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Zahtevo za uveljavitev poravnalnega sporazuma je treba nasloviti na sodno tajništvo višjega sodišča, na naslov:

Supreme Court of Gibraltar
277 Main Street
Gibraltar
Telefon: +350 20078808
Telefaks: +350 20077118

Zadnja posodobitev: 20/03/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.