Mediacija

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Direktiva 2008/52/ES o mediaciji je bila v estonsko zakonodajo prenesena z zakonom o spravnem postopku.


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Estonija

Mediacija


*obvezen vnos

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Zahtevo za razglasitev izvršljivosti vsebine pisnega dogovora, doseženega v mediaciji, je treba vložiti pri okrajnem sodišču, na območju katerega je potekala mediacija. V nekaterih primerih lahko notar potrdi dogovor, dosežen v mediaciji, ki tako postane izvršljiv. Za kontaktne podatke notarjev kliknite na povezavo „Poišči notarja“.

Če so stranke v sporu v zadevah, v katere so vključeni otroci, se lahko obrnejo na lokalne organe, ki jih bodo napotili na službe za družinsko mediacijo, ki jih financirajo lokalni organi, pod pogojem, da obstaja potreba po njihovih storitvah. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Mediacija v skladu z zakonom o spravnem postopku ni brezplačna. Plačilo za mediacijo je predmet dogovora med mediatorjem in strankama v sporu. Po podatkih na spletišču združenja mediatorjev stane en sestanek v okviru družinske mediacije 70 EUR. Stroški mediacije se enakovredno razdelijo med stranki.

Zadnja posodobitev: 21/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču