Mediacija

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Organi, ki so v Češki republiki pristojni za sprejem zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) Direktive:

– vsa okrajna sodišča v zadevah, v katerih bi bila ta sodišča po nacionalnem procesnem pravu stvarno pristojna,
– vsa okrožna sodišča v zadevah, v katerih bi bila ta sodišča po nacionalnem procesnem pravu stvarno pristojna,
– vsi notarji.

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.