Medierea

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Instanța competentă în sensul articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind medierea este instanța care are competență pe fond, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Legea nr. 29/2013 privind principiile generale aplicabile medierii în Portugalia și cadrul juridic privind medierea civilă și comercială, mediatorii și medierea.

Articolele 64 și 65 din Codul de procedură civilă cuprind norme de competență materială. Articolul 64 prevede că instanțele judecătorești sunt competente în cazurile neatribuite unor alte tipuri de organisme și articolul 65 prevede că legile privind organizarea judiciară stabilesc cazurile care, din punct de vedere material, se încadrează în sfera de competență a instanțelor judecătorești și a secțiunilor specializate

Cadrul juridic privind organizarea judiciară este format din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013 - astfel cum a fost rectificată prin declarația de rectificare nr. 42/2013 din 24 octombrie 2013 și modificată prin Legea nr. 40-A/2016 din 22 decembrie 2016 - și Decretul-lege nr. 49/2014 din 27 martie 2014, modificat prin Decretul-lege nr. 86/2016 din 27 decembrie 2016.

Ultima actualizare: 29/12/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site