Medierea

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Dreptul intern PDF (1069 Kb) bg


GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Bulgaria

Mediere


*mențiuni obligatorii

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Autoritățile competente să soluționeze cereri depuse în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) din directivă sunt instanțele districtuale (de raion).

În temeiul articolului 18 alineatul (1) din Legea privind medierea, intitulat „Forța executorie a acordurilor”, un acord la care s-a ajuns în urma medierii are aceeași valoare ca o tranzacție judiciară și este supus aprobării de către instanțele districtuale.

În temeiul articolului 18 alineatul (2) din Legea privind medierea, instanța aprobă acordul, după ce acesta a fost confirmat de către părți, cu condiția să nu fie în contradicție cu legea sau cu ordinea publică.

Ultima actualizare: 10/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site