Mediacja

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Na potrzeby art. 6 ust. 3 dyrektywy dotyczącej mediacji sądem właściwym jest sąd, któremu przysługuje właściwość rzeczowa do rozpoznawania określonego rodzaju spraw na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy nr 29/2013 określającej ogólne zasady postępowania mediacyjnego w Portugalii oraz wprowadzającej rozwiązania prawne regulujące mediację w postępowaniu cywilnym i handlowym, zawód mediatora oraz mediację publiczną.

Właściwość rzeczowa jest wskazana w art. 64 i art. 65 kodeksu postępowania cywilnego. Artykuł 64 przewiduje, że sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy, gdy właściwość nie przysługuje innemu sądowi, natomiast art. 65 stanowi, że przepisy dotyczące właściwości określają, które sprawy, ze względu na ich przedmiot, wchodzą w zakres właściwości sądów i wydziałów szczególnych.

Na regulacje o właściwości sądów składają się ustawa nr 62/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r., zmieniona aktem wprowadzającym sprostowanie nr 42/2013 z dnia 24 października 2013 r. i zmieniona ustawą nr 40-A/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz dekret z mocą ustawy nr 49/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniony dekretem z mocą ustawy nr 86/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 29/12/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony