Mediacja

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Następujące sądy lub inne organy są właściwe do przyjmowania wniosków złożonych zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2:

I Sądy:

  • Rechtbank Amsterdam
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Rechtbank Den Haag
  • Gerechtshof Den Haag
  • Rechtbank Gelderland
  • Rechtbank Limburg
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Rechtbank Overijssel
  • Rechtbank Rotterdam
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Na wniosek stron można włączyć ugodę zawartą przez strony do aktu notarialnego, który może zostać następnie wykonany w Niderlandach na podstawie art. 430 ust. 1 niderlandzkiego kodeksu postępowania cywilnego.

Wykaz adresów kancelarii notarialnych w Niderlandach jest dostępny na stronie: Znajdź notariusza

Ostatnia aktualizacja: 06/07/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.