Bemiddeling/mediation

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De instanties die bevoegd zijn om verzoeken in de zin van artikel 6, leden 1 en 2, van de richtlijn in ontvangst te nemen, zijn conform §68a van Wet nr. 97/1963 inzake het internationaal privaat- en procesrecht, zoals gewijzigd, voor zover aan de voorwaarden van de wet is voldaan:

a) de regionale rechtbank voor huwelijkszaken van Bratislava;

b) de districtsrechtbank die bevoegd is voor de woonplaats van het kind of, bij gebreke daarvan, de districtsrechtbank die bevoegd is voor de huidige verblijfplaats van het kind. Indien er geen dergelijk gerecht is, is de voor gezag of omgang bevoegde instantie de districtsrechtbank van Bratislava I, en

c) het gerecht dat bevoegd is om de tenuitvoerlegging van een beslissing te gelasten of om de toestemming tot tenuitvoerlegging te geven, wanneer het op grond van punt b) niet mogelijk is om vast te stellen welk gerecht bevoegd is. In geval van beslissingen die niet hoeven te worden ten uitvoer gelegd, is de bevoegde instantie het algemene gerecht dat bevoegd is ten aanzien van de persoon tegen wie de beslissing moet worden erkend; indien er geen dergelijk gerecht is, is de bevoegde instantie de districtsrechtbank van Trnava.

Laatste update: 27/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.