Bemiddeling/mediation

Noord-Ierland

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Wanneer u in Noord-Ierland de inhoud van een bemiddelingsovereenkomst ten uitvoer wil doen leggen, moet u daartoe een verzoek doen volgens de hieronder weergegeven procedures:

• Wanneer u nog geen procedure bij een rechter aanhangig heeft gemaakt, dient u uw verzoek om de bemiddelingsovereenkomst uitvoerbaar te verklaren, in te dienen bij ofwel het High Court ofwel een van de andere gerechten (zie link hierna).

• Wanneer u echter reeds partij bent bij een procedure die aanhangig is bij een rechter in Noord-Ierland dient u een verzoek om de bemiddelingsovereenkomst uitvoerbaar te verklaren in te dienen bij de rechter waar de zaak ter behandeling is ingeschreven.

Een lijst van rechters is te vinden via de dienst: Courts and Tribunals

Laatste update: 25/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.