Bemiddeling/mediation

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Richtlijn 2008/52/EG over mediation is in Ests recht omgezet door de Wet betreffende mediation.


BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Estland

Bemiddeling


*verplichte invoer

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Een verzoek om de inhoud van een uit mediation voortvloeiende schriftelijke overeenkomst uitvoerbaar te maken, wordt ingediend bij de districtsrechtbank die territoriaal bevoegd is op de plaats waar de mediation heeft plaatsgevonden. In sommige gevallen mag een notaris een uit mediation voortvloeiende overeenkomst bekrachtigen, waardoor deze uitvoerbaar wordt. U kunt de contactgegevens van notarissen vinden door de link "Een notaris vinden" aan te klikken.

Als het geschil tussen de partijen over zaken gaat waarbij kinderen betrokken zijn, kunnen de partijen zich richten tot de lokale autoriteiten, die de partijen zullen verwijzen naar de diensten voor familie-mediation, die door die autoriteiten worden gefinancierd, op voorwaarde dat er behoefte is aan deze diensten. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Krachtens de wet betreffende mediation is mediation niet kosteloos; de vergoeding van mediation hangt af van wat de mediator en de betrokken partijen overeenkomen. Volgens de gegevens van de website van de vereniging van mediators, kostte familie-mediation 70 euro per sessie. Alle partijen dragen gelijkelijk bij in de kosten van mediation.

Laatste update: 21/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website