Bemiddeling/mediation

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

In Tsjechië zijn de volgende instanties bevoegde om overeenkomstig artikel 6, leden 1 en 2, van de richtlijn verzoeken in ontvangst te nemen:

- alle districtsrechtbanken voor aangelegenheden waarvoor ze krachtens het nationale procesrecht bevoegd zijn;
- alle regionale rechtbanken voor aangelegenheden waarvoor ze krachtens het nationale procesrecht bevoegd zijn;
- alle notarissen.

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.