Medjazzjoni

Finlandja

Il-kontenut ipprovdut minn
Finlandja

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

Qorti kompetenti

Ftehim imsemmi f’dan il-Kapitolu jista’ jiġi infurzabbli fil-Qorti Distrettwali li taħt il-ġurisdizzjoni tagħha jkollha d-domiċilju jew ir-residenza permanenti waħda mill-partijiet għall-ftehim. Jekk l-ebda waħda mill-partijiet ma jkollha domiċilju jew residenza permanenti fil-Finlandja, il-Qorti Distrettwali ta’ Ħelsinki għandha tkun il-qorti kompetenti. Informazzjoni dwar il-qrati distrettwali kompetenti hija disponibbli elettronikament minn http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html, websajt li tinżamm aġġornata mill-Ministeru tal-Ġustizzja

L-aħħar aġġornament: 23/12/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.