Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.

Starpniecība

Ziemeļīrija

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Apvienotā Karaliste

Ziemeļīrija

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Ja vēlaties pārrobežu mediācijas izlīguma saturu atzīt par izpildāmu Ziemeļīrijā, Jums jāiesniedz attiecīgs pieteikums saskaņā ar noteiktajām procedūrām:

• Ja vēl neesat uzsācis tiesvedību, Jums jāiesniedz pieteikums par mediācijas izlīguma atzīšanu par izpildāmu vai nu Augstajā tiesā (High Court), vai jebkurā no citām tiesām (skatīt doto tīmekļa vietni).

• Tomēr, ja Jūs jau esat uzsācis tiesvedību Ziemeļīrijas tiesā, Jums būtu jāiesniedz pieteikums par mediācijas izlīguma atzīšanu par izpildāmu tajā tiesā, kurā paredzēta Jūsu lietas iztiesāšana.

Tiesu saraksts atrodams Tiesu un tribunālu dienestā

Lapa atjaunināta: 25/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu