Mediacja

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Lietuva

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych w Republice Litewskiej, przyjętej w dniu 15 lipca 2008 r., jeśli spór poddany pod rozstrzygnięcie w drodze mediacji nie jest jednocześnie przedmiotem postępowania sądowego, ugodę można przedstawić sądowi do zatwierdzenia w trybie uproszczonym, o którym mowa w rozdziale XXXIX kodeksu postępowania cywilnego Republiki Litewskiej, na wspólny wniosek stron sporu. Wniosek o zatwierdzenie ugody wnosi się do sądu rejonowego wybranego przez strony sporu w okręgu, w którym jedna ze stron sporu ma miejsce zamieszkania lub w którym znajduje się jej siedziba.

Ostatnia aktualizacja: 21/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu