Starpniecība

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Mediācijas direktīva 2008/52/EK ir transponēta Igaunijas tiesību aktos, izmantojot Samierināšanas likumu.


KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Igaunija

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Lūgums par mediācijas procesā panāktu rakstveida izlīguma atzīšanu par izpildāmu ir jāiesniedz tajā apgabaltiesā, kuras jurisdikcijā tika īstenota mediācija. Dažos gadījumos notārs var apstiprināt mediācijas procesā panāktu izlīgumu, un tad tas kļūst izpildāms. Notāru kontaktinformāciju Jūs varat atrast, noklikšķinot uz saites “Atrast notāru”.

Ja puses apstrīd lietas, kurās ir iesaistīti bērni, viņi var vērsties pie vietējām iestādēm, kas tās nosūtīs pie ģimenes mediācijas pakalpojumu sniedzējiem, ko finansē vietējās iestādes, ar nosacījumu, ka ir nepieciešamība pēc šiem pakalpojumiem. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Saskaņā ar Samierināšanas likumu mediācija nav bezmaksas; mediācijas maksu nosaka izlīgumā starp starpnieku un iesaistītajām pusēm. Saskaņā ar Starpnieku biedrības vietni 2013. gadā ģimenes lietu mediācijas izmaksāja EUR 60 par konsultāciju. Starpniecības izmaksas tiek vienlīdzīgi sadalītas starp pusēm.

Lapa atjaunināta: 22/05/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu