Starpniecība


10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Iestādes, kas ir kompetentas pieņemt pieprasījumus saskaņā ar direktīvas 6. panta 1. un 2. punktu, ir rajona tiesas.

Saskaņā ar Mediācijas likuma 18. iedaļas 1. punktu “Izlīguma izpildāmība” izlīgumam juridiskā strīdā, kas panākts mediācijas ceļā, ir tiesas izlīguma spēks, un to jāapstiprina apgabaltiesai.

Saskaņā ar Mediācijas likuma 18. iedaļas 2. punktu tiesa apstiprina izlīgumu pēc tam, kad to ir apliecinājušas iesaistītās puses, ja tas nav pretrunā ar šo likumu vai vispārpieņemtiem morāles principiem.

Lapa atjaunināta: 10/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.