Tarpininkavimas

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje nurodytos teisminės ir kitos institucijos, kompetentingos priimti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus prašymus, yra:

    - bendrosios kompetencijos teismai;
    - specialieji teismai;
    - apeliaciniai teismai;
    - Aukščiausiasis kasacinis ir teisingumo teismas.

Paskutinis naujinimas: 28/10/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.