Mediation

National information concerning Directive 2008/52/EC

General information

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters seeks to facilitate access to alternative dispute resolution and to promote the amicable settlement of disputes by encouraging the use of mediation and by ensuring a balanced relationship between mediation and judicial proceedings.

The competent authorities according to article 6 (3) of the Directive are the authorities competent to receive requests asking that the content of a written agreement resulting from mediation is made enforceable.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Közvetítés (mediáció) - Belgium

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodás végrehajthatóvá nyilvánítására hatáskörrel rendelkező „bíróságok” a következők: békítő bíróság, rendőrbíróság, elsőfokú bíróság, kereskedelmi bíróság, munkaügyi bíróság, fellebbviteli bíróság, a munkaügyi fellebbviteli bíróság, illetve gyorsított eljárás esetén a bíróság elnöke.

A közjegyzői hivatásról szóló 1803. március 16-i törvény 19. cikkének 1. §-a értelmében a közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodás végrehajthatóvá nyilvánítására adott esetben jogosult „egyéb hatóság” a közjegyző.

Utolsó frissítés: 28/07/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Bulgária

Nemzeti jogbaPDF(1069 Kb)bg


10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

Az irányelv 6. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a kérelmek fogadására hatáskörrel rendelkező hatóságok a körzeti bíróságok.

A közvetítésről szóló törvény „Az egyezségek végrehajthatósága” címet viselő 18. szakaszának (1) bekezdése egy jogvitában közvetítés útján elért egyezség bírósági egyezség jogerejével bír, és a körzeti bíróságoknak kell azt jóváhagyniuk.

A közvetítésről szóló törvény 18. szakaszának (2) bekezdése értelmében a bíróság azt követően hagyja jóvá az egyezséget, hogy azt a felek megerősítették, feltéve, hogy az egyezség nem ütközik a hivatkozott törvénybe vagy a közerkölcsbe.

Utolsó frissítés: 04/01/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Csehország

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A Cseh Köztársaságban az irányelv 6. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a következő hatóságok rendelkeznek hatáskörrel a kérelmek befogadására:

- a nemzeti eljárásjog alapján az adott ügyben hatáskörrel rendelkező bármely járási bíróság;
- a nemzeti eljárásjog alapján az adott ügyben hatáskörrel rendelkező bármely megyei bíróság;
- bármely közjegyző.

Utolsó frissítés: 30/07/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Németország

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem fogadására a hatáskört a közvetítés során született megállapodás jellege határozza meg. A közvetítés során született megállapodások végrehajthatóságára a rendes szabályok vonatkoznak.

Ez azt jelenti, hogy Németországban a közvetítés során született megállapodás csak bírósági vagy bíróságilag jóváhagyott egyezségként (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, a polgári eljárásról szóló törvény (ZPO) 794(1)(1) szakasza; a családjogi ügyekben folytatott eljárásokról valamint a nemperes eljárásokról szóló törvény (FamFG) 86(1)(2) és szakasza 156(2); a FamFG 86(1)(3) és 36. szakasza) hajtható végre a végrehajtható közjegyzői okiratok alapján (vollstreckbare notarielle Urkunden, a ZPO 794(1)(5) és 797. szakasza; a FamFG 86(1)(3) szakasza, a ZPO 794(1)(5) szakasza), vagy a tartási ügyekben illetékes ifjúságjóléti hivatal végrehajtható okirataiként (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, a szociális törvénykönyv (SGB) 59(1) szakasza, első mondat, 3. és 4. pont, valamint 60. szakasz), vagy az ügyvédek által megszövegezett és végrehajthatóvá nyilvánított egyezségek alapján (ZPO 794(1)(4b), 796a és 796b szakasza), vagy az elismert vitarendezési szervek előtt megkötött, végrehajtható egyezések alapján (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, ZPO 794(1)(1) és 797a szakasza). Hatáskörrel a főszabályok szerint hatáskörrel rendelkező bíróságok és közjegyzők rendelkeznek, vagy az a helyi bíróság, amelynek területén a vitarendezési szerv irodái találhatók.

Amennyiben a közvetítés során született megállapodás nem megfelelő formában készült, és így nem végrehajtható, a megállapodás lényegét a főszabály szerint hatáskörrel rendelkező bíróság elé kell terjeszteni, amely ezt követően elrendelheti annak végrehajtását.

Utolsó frissítés: 04/10/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Észtország

A közvetítésről szóló 2008/52/EK irányelvet a A link új ablakot nyit megbékéltetésről szóló törvény ültette át az észt jogba.


10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A közvetítés eredményeképpen létrejött írásbeli megállapodás tartalmának végrehajthatóvá nyilvánítását annál a megyei bíróságnál kell kérni, amelynek illetékességi területén a közvetítési eljárást lefolytatták. A közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodások végrehajthatóvá nyilvánítása céljából egyes esetekben a közjegyzők is jogosultak e megállapodások hitelesítésére. A közjegyzők elérhetőségeit a „Közjegyzőt keres” linkre kattintva találhatja meg.

Amennyiben a felek jogvitája gyermekekkel kapcsolatos, a helyi hatóságokhoz fordulhatnak kérelemmel, akik a feleket a helyi hatóságok által finanszírozott családi közvetítői szolgálatokhoz irányítják, feltéve, hogy szükség van e szolgálatokra. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

A békéltetésről szóló törvény értelmében a közvetítés nem ingyenes; a közvetítési díj a közvetítő és az érintett felek közötti megállapodás tárgya. A Közvetítők Egyesületének honlapján található adatok szerint 2013-ban egy családi közvetítés díja 60 EUR volt ülésenként. A közvetítési díjat a felek között egyenlően osztják meg.

Utolsó frissítés: 22/05/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Írország

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

1. Ha a bíróság, amelyik előtt keresetet indítanak, közvetítés igénybevételére hívja fel a feleket, és e közvetítés eredményeképpen megállapodás jön létre, a megállapodás végrehajthatóvá nyilvánítása iránti kérelmet az érintett bírósághoz kell benyújtani.

2. A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmet minden egyéb esetben a Master of the High Court-hoz kell benyújtani.

Utolsó frissítés: 25/11/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Görögország

Nemzeti jogbaPDF(312 Kb)el


10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

Az irányelv 6. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti kérelmekkel azon régió egyesbíróból álló elsőfokú bíróságának titkárságához lehet fordulni, ahol a közvetítés történt.

Utolsó frissítés: 02/12/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Franciaország

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodások végrehajthatóvá nyilvánítása azon bíróságok hatáskörébe tartozik, amelyek a jogvita elbírálására hatáskörrel rendelkeznek.

A A link új ablakot nyit megközjegyzők – közvetőként eljárva – végrehajthatóvá nyilváníthatják a közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodásokat, amennyiben megkapták az okiratot, és azt végrehajtási záradékkal látták el.

Utolsó frissítés: 27/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Horvátország

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

Horvátországban a 6. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében a kérelmek fogadására hatáskörrel rendelkező hatóságok a következők:

–  a kereskedelmi bíróságok hatáskörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos ügyekben:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: + 385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: A link új ablakot nyit megured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

A link új ablakot nyit meghttp://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

– más esetekben:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

tel: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e.mail: A link új ablakot nyit megzszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Utolsó frissítés: 23/05/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Olaszország

Nemzeti jogbaPDF(476 Kb)it


10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A 2008. május 21-i 2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerinti értesítés keretében közöljük, hogy a A link új ablakot nyit meg28/2010. számú törvényerejű rendelet 12. cikkének (1) bekezdése értelmében a közösségi irányelv 2. cikkében említett, határokon átnyúló viták tekintetében az írásbeli megállapodást annak a bíróságnak az elnöke hagyja jóvá, amelynek illetékességi területén azt végre kell hajtani.

Utolsó frissítés: 08/05/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Ciprus

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A Ciprusi Köztársaság a regionális bíróságokat (District Courts) jelölte ki a 6. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kérelmek fogadására hatáskörrel rendelkező bíróságként.

Utolsó frissítés: 18/04/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Lettország

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

E cikk végrehajtása tekintetében a lett hatóságok a következő tájékoztatást nyújtják: a Lett Köztársaságban a közvetítés eredményeképpen létrejött írásbeli megállapodások végrehajthatóvá nyilvánítására irányuló kérelmek a kerületi (városi) bíróságokhoz nyújthatók be. Ugyanakkor a lett hatóságok felhívják az érintettek figyelmét arra, hogy a közvetítés eredményeképpen létrejött írásbeli megállapodások csak annyiban nyilváníthatók végrehajthatóvá Lettországban, amennyiben azt a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, vagy a 2015. január 10-ike előtti eljárásokra alkalmazott polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet előírja.

Utolsó frissítés: 06/02/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Litvánia

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A Litván Köztársaság polgári jogvitákban történő békéltető közvetítésről szóló, 2008. július 15-én elfogadott törvénye 6. cikkének (3) bekezdése szerint, amennyiben egy békéltető közvetítés révén rendezett jogvita egyidejűleg nem képezi bírósági eljárás tárgyát, a jogvita részes felei együttesen kérelmet nyújthatnak be valamely bírósághoz a vitarendezésnek a Litván Köztársaság polgári perrendtartása XXXIX. fejezetében foglalt egyszerűsített eljárás szerinti jóváhagyása céljából. A vitarendezés jóváhagyására irányuló kérelmet a felek által választott járásbírósághoz kell benyújtani ott, ahol a jogvita valamelyik részes felének lakóhelye vagy székhelye található.

Utolsó frissítés: 21/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Luxemburg

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A 2008/52/EK irányelv 6. cikke szerinti kérelmet azon kerületi bíróság (Tribunal d'arrondissement) elnökéhez kell benyújtani, amelynek illetékességi területén annak a személynek a lakóhelye vagy – lakóhely hiányában – tartózkodási helye található, akivel szemben a közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodás végrehajtását kérik. Amennyiben ez a személy Luxemburgban sem lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik, úgy a kérelmet azon kerületi bíróság elnökéhez kell benyújtani, amelynek illetékességi területén a közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodást végre kell hajtani.

Címek:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire,

L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Utolsó frissítés: 14/01/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Magyarország

Nemzeti jogbaPDF(1648 Kb)hu


10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

Lehetőség van arra, hogy a felek végrehajthatóvá nyilváníttassák a közvetítés eredményeként létrejött megállapodásuk tartalmát. A bíróságtól vagy egy közjegyzőtől kérhetik a megállapodás végzéssel való jóváhagyását, illetve közokiratba foglalását, amely azt követően végrehajtható lesz.

Utolsó frissítés: 27/03/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Málta

Nemzeti jogbaPDF(146 Kb)mt


10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

Málta törvényeinek 474. fejezete – a közvetítésről szóló törvény – értelmében a felek, vagy egyikőjük a másik kifejezett hozzájárulásával kérhetik, hogy a közvetítés eredményeként létrejött írásbeli egyezség tartalmát Málta törvényeinek 12. fejezete – a szervezeti és polgári eljárásjogi törvény – rendelkezéseinek megfelelően végrehajthatóvá nyilvánítsák. Az ilyen egyezség tartalma végrehajtható, kivéve, ha a szóban forgó ügyben az egyezség tartalma a nemzeti jogba ütközik. Az egyezség tartalma bíróság vagy más illetékes hatóság által ítélettel vagy határozattal, vagy Málta törvényeinek megfelelően közokirattal kérelemre végrehajthatóvá nyilvánítható. A különböző bíróságok illetékességére nézve lásd Málta törvényeinek 12. fejezetét. Az illetékes hatóság a Máltai Közvetítő Központ, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Málta.

Utolsó frissítés: 14/07/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Hollandia

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A 6. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kérelemmel a következő bíróságokhoz és egyéb hatóságokhoz lehet fordulni:

I. Bíróságok:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

A felek között közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodás kérelem esetén közjegyzői okiratban rögzíthető. Ily módon a megállapodás a polgári perrendtartás 430. cikkének 1. bekezdése szerint végrehajtható Hollandiában.

A holland közjegyzői irodák elérhetősége az alábbi linken található: Közjegyzőt keres

Utolsó frissítés: 06/07/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Ausztria

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló 2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2008. május 21.) 6. cikkének (3) bekezdése szerint az alábbi információk közölhetők:

Amennyiben egy közvetítési eljárás részes felei az eljárás során létrejött írásos megállapodásról végrehajtható okiratot kívánnak kiállíttatni, egyfelől közjegyzőhöz (Notar) fordulhatnak. Ebben az esetben lehetőségük van arra, hogy a megállapodást közvetlenül a közjegyző előtt kössék meg, vagy pedig egy már létező írásos megállapodást a közjegyzői rendtartás (Notariatsordnung) 54. §-ával összhangban a közjegyző általi formális megerősítés útján közokirattá alakítsanak át. Másfelől a felek bármely járásbíróság (Bezirksgericht) előtt perbeli egyezséget is köthetnek egy, közvetítési eljárás során létrejött, polgári ügyet érintő írásos megállapodás tartalmáról.

Utolsó frissítés: 12/01/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Lengyelország

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A polgári perrendtartás 183.13 cikke értelmében a közvetítés eredményeképpen létrejött írásos egyezség végrehajtására vonatkozó kérelmek tekintetében illetékes bíróság:

– Bírósági közvetítés esetén: az ügyben eljáró bíróság,

– Peren kívüli (szerződéses) közvetítés esetén: az általános vagy kizárólagos illetékességi szabályok – azaz a polgári perrendtartás 28–30. és 38–42. cikkei – szerint az ügy vizsgálatára illetékességgel rendelkező bíróság. Ez lehet a lakóhely szerinti, az adós lakóhelye szerinti vagy például az ingatlan helye szerinti bíróság. A szülők és a gyermekek közötti jogviszony esetén az illetékes bíróság a hitelező lakóhelye szerinti bíróság.

Utolsó frissítés: 13/06/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Portugália

Nemzeti jogbaPDF(249 KB)pt


10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A 29/2013. számú törvény 14. cikkének (2) bekezdése értelmében a közvetítésről szóló irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerinti illetékes bíróság a jogvita tárgya tekintetében hatáskörrel rendelkező bíróság. Ez a rendelkezés rögzíti a Portugáliában a közvetítésre vonatkozó általános alapelveket, továbbá a polgári és kereskedelmi közvetítésre, a közvetítőkre, valamint a nyilvános közvetítésre vonatkozó jogi rendelkezéseket.

A polgári eljárásjogi kódex 64. és 65. cikke tartalmazza a jogvita tárgya alapján a hatáskörre vonatkozó szabályokat. A 64. cikk értelmében az általános bíróságok azon ügyekben rendelkeznek hatáskörrel, amelyeket nem utalnak más típusú bíróság hatáskörébe, míg a 65. cikk szerint a bírósági szervezetekre vonatkozó jogszabályok határozzák meg, mely ügyek tartoznak – tárgyuk szerint – a szakosodott bíróságok és kollégiumok hatáskörébe.

A bírósági szervezetre vonatkozó jogszabályok a következők: a 2013. augusztus 26-i 62/2013 sz., a 2013. október 24-i 42/2013 sz. korrigendummal, valamint a 2016. december 22-i 40-A/2016 sz. törvényerejű rendelettel módosított törvény, valamint a 2014. március 27-i 49/2014 sz., a 2016. december 27-i 86/2016 sz. törvényerejű rendelettel módosított törvényerejű rendelet.

Utolsó frissítés: 29/12/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Románia

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

Az irányelv 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban az (1) és (2) bekezdésben említett kérelmek fogadására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok vagy hatóságok a következők:

  – kerületi bíróságok (judecătoria),
  – törvényszékek (tribunalul),
  – fellebbviteli bíróságok (curtea de apel),
  – Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Utolsó frissítés: 28/10/2015

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Szlovénia

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott közvetítésről szóló törvény (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapjának 2008. június 6-i 56/2008. száma) 14. cikkének (2) bekezdése értelmében a felek megállapodhatnak arról, hogy a jogvitát rendező megállapodás azonnali hatállyal végrehajtható közjegyzői okirat, bírósági vitarendezés vagy vitarendezésen alapuló választottbírósági határozat formájában történik.

1. Az azonnali hatállyal végrehajtható közjegyzői okirat kibocsátása

Az azonnali hatállyal végrehajtható közjegyzői okiratok kibocsátása a közjegyzők hatáskörébe tartozik (a közjegyzői törvény 2. és 3. cikke, a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapjának 2/2007. száma – harmadik hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg, a 33/2007. és a 45/2008. számú Hivatalos Lapban közzétett későbbi módosításokkal).

A közjegyzőkkel kapcsolatos naprakész információk a Szlovén Közjegyzői Kamara (A link új ablakot nyit megNotarska zbornica Slovenije) honlapján olvashatók.

Utolsó frissítés: 30/01/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Szlovákia

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

Az irányelv 6. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti kérelmek elbírálására a nemzetközi magánjogról és eljárásjogról szóló 1963. évi 97. sz. törvény 68a. szakasza alapján az alábbi bíróságok rendelkeznek hatáskörrel, amennyiben az ott előírt feltételek teljesülnek:

a) a bratislavai (pozsonyi) regionális bíróság, házassági ügyekben;

b) a gyermek lakóhelye szerint illetékes járásbíróság, vagy, ha a gyermek nem rendelkezik lakóhellyel, a gyermek tartózkodási helye szerinti járásbíróság. Ha nincs ilyen bíróság, a Bratislava I. sz. járásbíróság rendelkezik hatáskörrel;

c) a határozat végrehajtásának elrendelésére vagy végrehajthatóvá nyilvánítására hatáskörrel rendelkező bíróság, ha a hatáskört a b) pont alapján nem lehet meghatározni. Végrehajtást nem igénylő ügyekben a hatáskörrel rendelkező hatóság az az általános bíróság, amelynek joghatósága alá tartozik az a személy, akivel szemben a határozat elismerését kérik. Ha nincs ilyen bíróság, a trnavai járásbíróság rendelkezik hatáskörrel

Utolsó frissítés: 08/11/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Finnország

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

Hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság

Az e fejezetben hivatkozott egyezséget az a kerületi bíróság nyilváníthatja végrehajthatóvá,amely az eljárás valamely részes felének lakóhelye vagy állandó tartózkodási helye alapján illetékes. Amennyiben az eljárás egyik részes fele sem rendelkezik lakóhellyel vagy állandó tartózkodási hellyel Finnországban, az illetékes bíróság a helsinki kerületi bíróság. Az illetékes kerületi bíróságokról az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott A link új ablakot nyit meghttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html honlap nyújt tájékoztatást.

Utolsó frissítés: 20/07/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Svédország

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A 6. cikk (3) bekezdése szerinti, hatáskörrel rendelkező hatóságok a körzeti bíróságok (tingsrätterna). Az, hogy melyik körzeti bíróság illetékes, attól függ, hol kötötték a közvetítésről szóló megállapodást. Ha e szabály alapján nincs illetékes bíróság, például ha a megállapodást Svédországon kívül kötötték, a värmlandi körzeti bíróság rendelkezik illetékességgel. A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmet ahhoz a körzeti bírósághoz kell benyújtani, amelyik illetékességi területén a felek egyikének szokásos tartózkodási helye található.

Ha egyik fél szokásos tartózkodási helye sem található Svédországban, a värmlandi körzeti bíróság rendelkezik illetékességgel.

Värmlands tingsrätt
Postacím: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00 
Fax: + 46 (0)54 18 47 35 
Email: varmlands.tingsratt@dom.se

Utolsó frissítés: 29/10/2015

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Anglia és Wales

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

Amennyiben másik EU-tagállamban korábban végrehajthatóvá nem nyilvánított, határokon átnyúló, közvetítés eredményeként létrejött megállapodást kíván Angliában vagy Walesben végrehajtatni, akkor ezt az alábbi eljárás szerint kell kérelmeznie:

• Ha Ön peres fél a közvetítés tárgyát képező jogvitához kapcsolódó, angliai vagy walesi bíróság előtt folyó eljárásban, akkor a kérelmet az adott bírósághoz kell benyújtania.

• Ha Ön nem peres fél a közvetítés tárgyát képező jogvitához kapcsolódó, angliai vagy walesi bíróság előtt folyó eljárásban, és a közvetítés polgári és kereskedelmi ügyet érint (a családjogi ügyek nem tartoznak ide), akkor a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás végrehajthatóvá nyilvánítását vagy a Felsőbíróságnál (High Court) vagy az alábbi linken felsorolt egyéb, polgári ügyekkel foglalkozóként megjelölt bíróságok közül azoknál kérelmezheti, amelyek egy vonatkozó ügyben joghatósággal rendelkeznének, amennyiben e vonatkozó ügyben eljárás (nem pedig közvetítés) indult volna. Benyújthatja például a kérelmet az egyik fél vagy több fél lakóhelye/székhelye szerint illetékes bírósághoz vagy – amennyiben a közvetítés tárgyát képező ügy földtulajdonnal kapcsolatos – az ingatlan helye szerint illetékes kerületi bírósághoz.

• Ha Ön nem peres fél a közvetítés tárgyát képező jogvitához kapcsolódó, angliai vagy walesi bíróság előtt folyóeljárásban, és a közvetítés családjogi ügyet érint, akkor a kérelmet a linken felsorolt, családjogi ügyekkel foglalkozóként megjelölt bíróságok közül azokhoz nyújthatja be, amelyek egy vonatkozó ügyben joghatósággal rendelkeznének, amennyiben e vonatkozó ügyben eljárás (nem pedig közvetítés) indult volna. Mivel a bírósági joghatóság kérdése családjogi ügyekben meglehetősen szorosan összefügg a jogvita, illetve a megállapodás tartalmával, az érdekelt feleknek célszerű az egyik fél vagy több fél lakóhelye szerint illetékes valamely bíróságnál tájékoztatást kérniük. Az érdekelt felek angliai vagy walesi családjogi ügyvédtől is kérhetnek jogi tanácsot a megfelelő bíróság kiválasztásához.

Amennyiben másik uniós tagállamban korábban végrehajthatóvá nyilvánított, határokon átnyúló, közvetítés eredményeként létrejött megállapodást kíván Angliában vagy Walesben végrehajtatni, akkor ezt:

Polgári és kereskedelmi (nem családjogi) ügyek esetében a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 12-i 1215/2012/EK tanácsi rendeletben (átdolgozás) meghatározottak szerint kell kérelmeznie, és a kérelmet csak a Felsőbírósághoz (High Court of Justice) kell benyújtania;

Családjogi ügyek esetében:

i. Az említett, 2012. december 12-i 1215/2000/EK tanácsi rendeletben; és/vagy

ii. a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározottak szerint kell kérelmeznie.

Az illetékes bíróságok legfrissebb listája az alábbi linken található: Court and Tribunal Finder (Bírósági és törvényszéki kereső)

Utolsó frissítés: 12/04/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Észak-Írország

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

Ha Észak-Írországban kíván egy közvetítés eredményeként létrejött megállapodást végrehajtatni, akkor ezt az alábbi eljárás szerint kell kérelmeznie:

• Ha Ön még nem kezdeményezett bírósági eljárást, a kérelmet a Felsőbírósághoz (High Court) vagy bármely más bírósághoz nyújthatja be (lásd az alábbi linket).

• Ha azonban Ön már peres fél egy észak-írországi bíróság előtt folyó eljárásban, akkor a megállapodás végrehajthatóvá nyilvánítását azon a bíróságon kell kérelmeznie, amelyet a tárgyalásra már kijelöltek.

A bíróságok listája a Bíróságok és törvényszékek szolgálatnál található.

Utolsó frissítés: 25/02/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Skócia

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A határokon átnyúló közvetítésről (Skócia) szóló 2011-es rendeletek hajtják végre a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló 2008/52/EK irányelvet.  Ez az irányelv lehetővé teszi, hogy a közvetítések eredményeként létrehött megállapodásokat a tagállamokban végrehajthatóvá nyilvánítsák.  A skót rendeletek határokon átnyúló vitákra (vagyis amelyeknél a vitában részes legalább egyik fél a másik féltől eltérő tagállamban lakik vagy szokásosan tartózkodik) vonatkoznak bizonyos polgári és kereskedelmi ügyek tekintetében.

Ha Skóciában kíván közvetítés eredményeként létrejött megállapodást végrehajtatni, akkor a következő eljárások egyikét kell követni:

 • A Court of Sessionnél vagy a Sheriff Courtnál kérelmezheti, hogy a bíróság a megállapodást végrehajthatóvá nyilvánítsa.  Ez a megállapodást bírósági végzéssé változtatja.
 • Másik lehetőség, hogy a közhiteles, írásba foglalt megállapodásokat a Books of Council and Session nyilvántartásba vagy valamely sheriff court nyilvántartásába végrehajtás céljából bejegyeztetheti.  A Books of Council and Sessionbe történő bejegyzést a Keeper of the Registers of Scotlandnál kérelmezheti.  A Books of Council and Sessionről szóló információ itt érhető el. A végrehajtás céljából bejegyzett megállapodás esetén a dokumentum közokirattá válik.

A bíróság által elfogadott vagy a fent meghatározott módok valamelyikével nyilvántartásba vett megállapodások más uniós tagállamokban is végrehajthatók.

Utolsó frissítés: 02/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítés (mediáció) - Gibraltár

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A közvetítés eredményeként létrejött megállapodások végrehajthatóvá nyilvánítására irányuló kérelmeket a Legfelsőbb Bíróság jegyzőjéhez kell benyújtani, a következő címre:

Supreme Court of Gibraltar
277 Main Street
Gibraltar
Telefon: + 350 2007 8808
Fax: + 350 2007 7118

Utolsó frissítés: 20/03/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.