Bemiddeling/mediation

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Mirenje


*obvezan unos

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De bevoegde instanties in de zin van artikel 6, lid 3: de arrondissementsrechtbanken (tingsrätterna). Welke arrondissementsrechtbank bevoegd is, is afhankelijk van waar de via bemiddeling/mediation bereikte overeenkomst is gesloten. Indien er op grond van deze regel geen rechterlijke instantie bevoegd is, bijvoorbeeld wanneer de overeenkomst buiten Zweden is gesloten, is de arrondissementsrechtbank van Värmland bevoegd. Een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid wordt ingediend bij de arrondissementsrechtbank die bevoegd is voor het gebied waar een der partijen zijn gewone verblijfplaats heeft.

Indien geen van de partijen zijn gewone verblijfplaats in Zweden heeft, is de arrondissementsrechtbank van Värmland bevoegd.

Värmlands tingsrätt
Postadres: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00 
Fax: + 46 (0)54 18 47 35 
Email: varmlands.tingsratt@dom.se

Laatste update: 26/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici