Mediace

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Mirenje


*obvezan unos

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Orgány příslušné pro přijímání žádostí podle čl. 6 odst. 3: okresní soudy (tingsrätterna). Příslušnost okresního soudu se určuje podle místa uzavření dohody vyplývající z mediace. Nelze-li příslušný soud určit podle tohoto pravidla, například nebyla-li dohoda uzavřena ve Švédsku, je příslušným okresní soud Värmland. Žádost o prohlášení vykonatelnosti se podává okresnímu soudu příslušnému podle obvyklého bydliště jedné ze stran.

Nemá-li žádná ze stran obvyklé bydliště ve Švédsku, je příslušným okresní soud Värmland.

Värmlands tingsrätt

Poštovní adresa: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00 
Fax: + 46 (0)54 18 47 35 
E-Mail: varmlands.tingsratt@dom.se

Poslední aktualizace: 29/10/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici