Bemiddeling/mediation

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Španjolska

Mirenje


*obvezan unos

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Wanneer het gaat om de tenuitvoerlegging van een na de inleiding van een geding bereikte bemiddelings-/mediationovereenkomst, is in Spanje de rechterlijke instantie bevoegd die de overeenkomst heeft goedgekeurd; bij een in het kader van een bemiddelings-/mediationprocedure gesloten overeenkomst is de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de bemiddelings-/mediationovereenkomst is ondertekend, bevoegd.

Laatste update: 13/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici