Bemiddeling/mediation

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Mirenje


*obvezan unos

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Overeenkomstig artikel 14, lid 2, van de wet inzake mediation/bemiddeling in civiele zaken en handelszaken (staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 56/2008 van 6 juni 2008) kunnen de partijen ermee instemmen dat een overeenkomst tot beslechting van een geschil de vorm aanneemt van een onmiddellijk uitvoerbare notariële akte, een gerechtelijke schikking of een arbitrale beslissing op basis van een schikking.

1. Het verlijden van een onmiddellijk uitvoerbare notariële akte:

Notarissen zijn belast met het verlijden van onmiddellijk uitvoerbare notariële akten (de artikelen 2 en 3 van de wet op het notariaat, staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 2/2007, derde officiële geconsolideerde versie, met latere wijzigingen in staatscourant nr. 33/2007 en nr. 45/2008).

Bijgewerkte informatie over notarissen is beschikbaar op de website van de Sloveense orde van notarissen (Notarska zbornica Slovenije).

Laatste update: 30/01/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici