Sovittelu

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Mirenje


*obvezan unos

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annetun lain (Slovenian tasavallan virallinen lehti 56/2008, 6.6.2008) 14 §:n 2 momentin mukaan osapuolet voivat sopia, että riita-asiassa tehty sovinto vahvistetaan notaarin antamalla välittömästi täytäntöönpanokelpoisella todistuksella, tuomioistuimen määräyksellä tai välimiesoikeuden ratkaisulla.

1. Välittömästi täytäntöönpanokelpoisen notaarintodistuksen laatiminen:

Välittömästi täytäntöönpanokelpoisen todistuksen laatii notaari (Notaarilain 2 ja 3 artikla, kolmas virallinen konsolidoitu versio, Slovenian tasavallan virallinen lehti 2/2007 virallisissa lehdissä 33/2007 ja 45/2008 julkaistuin muutoksin).

Ajantasaista tietoa notaareista on Slovenian notaarikamarin (Notarska zbornica Slovenije) verkkosivuilla.

Päivitetty viimeksi: 30/01/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici