Mirenje

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovačka

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Tijela nadležna za primanje zahtjeva u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. Direktive, kao što je navedeno u članku 68.a Zakona br. 97/1963 o međunarodnom privatnom pravu i postupovnom pravu, kako je izmijenjen, ako su ispunjeni uvjeti iz tog Zakona:

(a) Regionalni sud u Bratislavi ako je riječ o bračnim sporovima;

(b) okružni sud nadležan prema mjestu prebivališta djeteta ili, u suprotnom, okružni sud nadležan prema mjestu boravišta djeteta. Ako takav sud ne postoji, tijelo koje je nadležno za pitanja skrbništva ili kontakta jest Okružni sud Bratislava I;

(c) sud koji je nadležan naložiti izvršenje odluke ili izdati odobrenje za izvršenje ako sudsku nadležnost nije moguće utvrditi u skladu s točkom (b). U slučaju odluka koje nije potrebno izvršiti, nadležan je redovni sud koji je nadležan u odnosu na osobu protiv koje se odluka treba priznati; ako takav sud ne postoji, nadležan je Okružni sud u Trnavi.

Posljednji put ažurirano: 27/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici