Mirenje

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Poljska

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

U skladu s člankom  183.13 Zakona o parničnom postupku tijelo nadležno za zaprimanje zahtjeva za izvršenje pisane nagodbe koja je rezultat mirenja je:

– u slučaju sudskog postupka mirenja: sud koji razmatra predmet,

– u slučaju izvansudskog postupka mirenja (ugovorno): sud koji bi bio nadležan za razmatranje predmeta na temelju opće ili isključive nadležnosti, odnosno kako je utvrđeno u člancima 28. – 30. i 38. – 42. Zakona o parničnom postupku. Sud se može nalaziti u mjestu boravišta, u mjestu prebivališta dužnika ili, primjerice, na području na kojem se nalazi imovina. Kad je riječ o odnosima roditelja i djece, nadležan je sud koji se nalazi u mjestu boravišta vjerovnika.

Posljednji put ažurirano: 13/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici