Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Mirenje

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Sjeverna Irska

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Ako tražite izvršenje sporazuma o mirenju u Sjevernoj Irskoj, potrebno je podnijeti zahtjev u skladu sa sljedećim postupcima:

• ako još niste pokrenuli sudski postupak, potrebno je podnijeti zahtjev za proglašenje izvršivosti sporazuma o mirenju visokom sudu ili drugom sudu (vidjeti poveznicu);

• međutim, ako ste već uključeni u sudski postupak koji je u tijeku u Sjevernoj Irskoj, trebali biste podnijeti zahtjev za proglašenje izvršivosti sporazuma o mirenju na sudu na kojem je zakazano ročište u vašem predmetu.

Popis sudova dostupan je na stranicama sudske službe.

Posljednji put ažurirano: 25/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici