Starpniecība

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Mirenje


*obvezan unos

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Lūgumu saskaņā ar Direktīvas 2008/52/EK 6. pantu iesniedz tās apgabaltiesas (Tribunal d'arrondissement) priekšsēdētājam, kurai ir jurisdikcija tās personas, pret kuru tiek pieprasīta mediācijas izlīguma izpilde, deklarētajā vai, ja dzīvesvieta nav deklarēta, faktiskajā dzīvesvietā. Ja minētās personas deklarētā vai faktiskā dzīvesvieta neatrodas Luksemburgā, lūgumu iesniedz tā apgabala tiesas priekšsēdētājam, kurā jāizpilda mediācijas izlīgums.

Adreses:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire,

L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Lapa atjaunināta: 26/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici