Mirenje

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Kad je riječ o provedbi tog članka, latvijska tijela obavješćuju da se u Republici Latviji zahtjevi za proglašenje sadržaja pisanog sporazuma koji proizlazi iz mirenja izvršnim podnose okružnim (gradskim) sudovima. Istodobno, latvijska tijela obavješćuju da se sadržaj pisanog sporazuma koji proizlazi iz mirenja u Latviji može učiniti izvršnim samo u mjeri u kojoj je to propisano Uredbom (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima ili Uredbom Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima za postupke pokrenute prije 10. siječnja 2015.

Posljednji put ažurirano: 23/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.